Uluslararası kongremiz kapsamında gerçekleştirilen “ Arı ve Doğal Ürünlerin İhtisaslaşma ve Bölgesel Kalkınmadaki Rolü” başlıklı özel oturumda alanında uzman akademisyenler sunum yaparak önemli bilgi paylaşımlarında bulundu.

Başkanlığını Prof. Dr. Ramazan Meral’in yaptığı panelde Hacettepe Üniversitesi’nden Prof.Dr. Kadriye Sorkun, Bingöl Üniversitesi’nden Prof. Dr. Lütfi Behçet, Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sibel Silici, Hacettepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Aslı Özkırım, Samsun Tarım İl Müdürlüğünden Dr. Ali Korkmaz, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin yaptıkları sunumlarla uzmanlık alanlarıyla ilgili önemli paylaşımlarda bulundu.

Bitki anotomisi ve morfolojisi konusunda uzman olan Prof. Dr. Kadriye Sorkun, “Ekolojik Arı Ürünlerinin Tüketiminde Uygulanması Gereken Kriterler” başlıklı sunumu ile başlayan programda Prof. Dr. Sibel Silici, balın içeriği, arı salgısı, arı ürünleri, balda polen analizi gibi arıcılıkla ilgili önemli başlıklara değindi.

Biyoloji (botanik) alanında uzman olan Prof. Dr. Lütfi Behçet “ Bingöl Ekolojisi ve Bitki Çeşitliliği” başlıklı sunumunda Bingöl ili florasının bilinenden çok daha zengin olduğunu belirterek, “ 2011 yılında yapılan ve devam eden çalışmalarla Bingöl’ün bitki çeşitliliği şu an için 500’ün üzerinde bunların 300’e yakınını endemik bitkiler oluşturuyor. Bingöl’ün gerçek bitki potansiyeli yansıtılandan çok daha fazla olduğunu son yıllardaki çalışmalarda görmekteyiz. Sahip olduğumuz endemik bitkilerin tanıtımını daha iyi yapmalıyız” şeklinde konuştu.

Mikrobiyoloji ve parazitoloji alanında uzman Doç Dr. Aslı Özkırım ise “ Arı Sağlığı Gözüyle Arıcılık” başlıklı sunumunda arı hastalıklarının bir sebep değil sonuç olduğunun altını çizerek; ana arı, hastalıklar, beslenme, koloni yönetimi, arılık  çevresi, doğal seçilim ve adaptasyon başlıklarında önemli bilgiler verdi. Özkırım, ayrıca yanlış kışlatma tekniklerinin arı hastalıkları üzerinde etkisine dikkat çekerek arıcılıkta “Dikey ve Yatay Kışlatma” konusunda PİKOM ile proje çalışması gerçekleştireceğini aktardı.

TAB Başkanı Ziya Şahin ise, “Ülkemizde Arıcılık Sektörü” başlıklı sunumunda arıcılık sektöründeki sorunlara, ülkemizin arıcılık sektöründeki güçlü ve zayıf yönlerine dair açıklamalarda bulundu. Son olarak Dr. Ali Korkmaz “Bal Arısı Kolonilerinin Verimlilik ve Sağlığında Polenin Önemi” başlıklı çalışmasını sundu. Özel oturum paneldeki konuşmacılara katılım belgelerinin takdim edilmesi ile sona erdi.