ARI VE ARI ÜRÜNLERİ ANA BİLİM DALI

Ana Bilim Dalımız, “Arı ve Arı Ürünleri” ile “Ekonomik Değerleri Yüksek Bitkilerin Tespiti ve Değerlendirilmesi” konularında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütmekte olan, çok disiplinli Tezli Yüksek Lisans Programı olarak kuruldu.

YÖK tarafından 2016 yılında tarım ve havza bazlı kalkınma alanında pilot üniversite olarak seçilen üniversitemizin, misyonuna uygun olarak, arıcılık alanında ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip etmek ve çeşitli dallarda teorik ve uygulamalı eğitimlerle bilimsel anlamda yapılan akademik çalışmalarda öncü olan kalifiye bireylerin ve akademik personellerin yetiştirilmesi hedeflenerek Arı ve Arı Ürünleri Bölümü Yüksek Lisan Eğitimi 2019 Bahar döneminde başladı