Yürütücülüğünü Dr. Öğr. Üyesi Harun Kaya KESİK’in yaptığı “Bingöl İli Bal Arılarında Varroa Türlerinin Prevalansı, Moleküler Karakterizasyonu ve Biyolojik Yöntemler İle Önlenmesi” başlıklı PİKOM projesi kapsamında Bingöl ili; Genç, Karlıova ve Solhan ilçelerinde bulunan bal arısı kovanlarından bölgedeki yaygınlık düzeylerinin tespiti için Varroa akarları toplandı.
Toplanan örneklerin moleküler yapısının belirlenerek Varroa ile biyolojik yöntemlerle mücadelenin geliştirilmesinin amaçlandığını belirten Dr. Öğr. Üyesi KESİK, “ Bu proje ile Bingöl ili ve ilçelerindeki bal arısı kovanlarına ve kolonilerine ekonomik olarak ciddi zararlar veren Varroa akarlarının biyolojik yöntemler ile önlenmesi ve bal arısı ölümlerinin önüne geçilerek bal arısı yetiştiriciliğine ekonomik kazanç sağlanması hedeflenmektedir. Bingöl ilinde bal arılarında Varroa’nın moleküler yöntemlerle araştırıldığı ilk kapsamlı çalışma olması sebebiyle yöredeki Varroa alt tiplerinin belirlenmesinin Varroa ile mücadele çalışmalarına yön vereceği düşünülmektedir. Proje kapsamında saha çalışmasına başlanılmış olup Bingöl ili Genç, Karlıova ve Solhan ilçelerinde Varroa akarları toplanılmış olup diğer ilçelerdeki saha çalışmalarımız devam etmektedir” şeklinde konuştu.