Bingöl ili ve yurt genelinde artan arı ölümlerinin nedenleri Bingöl Arıcılar birliği Toplantı salonunda ve ayrıca bir arıcının arılığında görüşüldü:

(Prof.Dr. Levent AYDIN, Prof.Dr. Halil YENİNAR, Doç.Dr. Erhan ERDES, Dr. Öğr.Üyesi Aziz GÜL,  Öğr. Gör. Münire TURHAN, Öğr. Gör. Buket ARICI, Ar.Gör. Sırac YAVUZ, Tunceli Arıcılar birliği Genel Başkan yardımcısı Kazım DOĞAN)

 • Artan arı ölümlerinin mevsimsel değişikliklere bağlı olduğu;
 • Bu nedenle arılarda aşırı stres
 • Varroa parazitinin bulaştırdığı kanat virüsü
 • Arı hastalık ve zararlılarla mücadelenin etkin bir şekilde yapılamadığı
 • Yanlış ilaç kullanımı
 • Varroa ve diğer hastalıklarla mücadelede arıcıların eş zamanlı mücadele yapmaması
 • Tedavi edici ilaçların dozlarının yanlış kullanımı
 • İlaç zamanlamasının yanlış yapılması.
 • Bilinçsiz vitamin ve antibiyotik kullanımı
 • Yetersiz ve yanlış besleme
 • Arılıklarda daimi olarak su bulunmaması
 • Aşırı derecede gezgin arıcılık yapılması

Gibi bir çok faktöre bağlı olduğu kanısına varıldı. Arıcıların bal hasadından sonra çok iyi bir şekilde arıları beslemesi, mümkünse arıyı kendi balı ile beslemesi polen ve sürekli su takviyesi yapılması, hastalık ve zararalılarla mücadelede tüm arıcılar olarak birlikte hareket edilmesi gerektiği söylenildi.