Bingöl Üniversitesi Bingöllü arıcıların hayatına dokunmaya devam ediyor. Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında yürütücülüğünü Dr. Öğr. Üyesi Fatma Esen’in yaptığı  “Çalışkan Arı, Üretken Kadın, Kaliteli Bal Projesi” hayata geçirildi.

Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma alanında pilot üniversite seçilen Bingöl Üniversitesi, bölgede önemli bir geçim kaynağı olan arıcılık ve bal üretimine kadın elinin değmesi için önemli bir proje hazırladı. Türkiye’nin en kaliteli ballarının üretildiği Bingöl’de, balın markalaşması adına yaptığı çalışmalarla adını duyuran Bingöl Üniversitesi tarafından Bingöl İlinde kırsal alanda yaşayan ve iş olanakları sınırlı olan kadınlar için alternatif iş olanakları oluşturmayı amaçlayan PİKOM (Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi) projesi ile bala kadın eli değecek.

Hayata geçirilen proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, “Bingöl Üniversitesi,  “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma” alanında pilot üniversite seçildikten sonra bu alana yoğunlaşarak; Bingöl’e ve bölgeye maksimum fayda sağlamak amacıyla tüm gayreti ile çalışıyor ve çalışmalara devam edecek. Üniversitemizde projeler yürütülüyor. Projelerimizin toplumsal hayata dokunmasıyla birlikte, Bingöl’ü çok daha iyiye doğru ve bölgeyi de etkileyecek bir noktaya götüreceğini göreceğiz. Burada üzerinde durulması gereken temel noktalardan bir tanesi de balın tescillenmesi, markalaşması, Bingöl’e aidiyeti ve kalitesi. Projelerimizden bir tanesi de kadınlarla ilgili. Kadını bal üretimine dâhil edecek güzel bir proje. Bingöl balına kadın elinin değmesi balımıza artı değer katacak” dedi.

Proje Yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Fatma Esen, proje ile kırsal kesimde yaşayan kadınlar için alternatif iş imkânları oluşturmak, Bingöl balına yeni bir kimlik kazandırarak pazar ağını genişletmek istediklerini belirtti.

Çalışkan Arı, Üretken Kadın, Kaliteli Bal

Projenin sloganlarını “Hamur işinden bal işine”, “Bingöl’de bala kadın eli değdi”, “Ayetteki şifa kadına ışık oldu” ve “Kadının fendi balcılığa geçti” olarak belirlediklerini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Esen, “Projemizin amacı, kırsal alanlarda yaşayan kadınlarımıza evlerinden uzaklaşmalarına gerek kalmadan, aile ekonomilerine katkı sağlayabilecek miktarda gelir elde edebilecekleri iş becerisi kazandırmak. Bu amaç doğrultusunda kırsal alanda yaşayan ve arıcılık sektöründe çalışmaya istekli kadınları tespit edeceğiz. Arıcılık sektöründe çalışmak isteyen kadınlara temel arıcılık bilgi ve becerilerinin kazandırılmasını sağlayarak, arıcılık sektöründe çalışmak isteyen kadınlara bal üretimi ve baldan üretilebilecek yerel gastronomi ürünlerinin geliştirilmesi ve konuya ilişkin bilgi, beceri ve donanımın kazandırılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Arıcılık sektöründe çalışmak isteyen kadınlara pazar stratejileri ile ilgili donanımın kazandırılması da projemizin amaçlarından biri.  Proje kapsamında satış ofisi ve web sitesi yardımıyla kadınların ürettikleri ürünlerin pazarda aktif olarak bulunması da hedeflerimizden biri” diye konuştu.

Yerel Ürünler Balla Tatlanacak

Projenin dört aşamadan oluştuğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Esen, “İlk aşama eğitim. Bu aşamada evinden uzaklaşamayan ve ekonomik anlamda değer taşıyan ürün üretme becerisi olmayan kadınlara arıcılık sektöründe ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve donanım kazandıracağız. İkinci aşama da üretim olacak. Bu aşamada arıcı olarak yetiştirilecek kadınların ihtiyaç duyduğu teknik ekipman ve teknik personel desteği sağlanacak. Böylece kadınların kendi yaşam alanlarında yüksek kalitede ürün elde etmeleri mümkün olacak. Üretilen yüksek kalitedeki bal ve baldan üretilecek yerel gastronomi ürünleri (Ballı tahinli pide, Ballı tavuk parçaları, Ballı Bingöl Kurabiyesi, Ballı cheescake, Ballı Löl, Ballı Şilki, Ballı burma Kadayıf, Ballı Kenger topu, Ballı kuşkonmaz, Ballı Zervet, Ballı kavut) ile pazar olanakları genişletilecek. Üçüncü aşama markalaşma: Bu aşamada pazarda yeni bir kimlik oluşturulması için yeni bir marka oluşturulacak. Son aşama ise satış. Üretilen ve belli bir marka adı altında toplanan ürünlerin iyi bir tanıtım ve reklam ile hem yerel hem de ulusal pazarda satışını sağlamayı hedefliyoruz. Bingöl İlinde ilk defa, tüm aşamalarında (eğitim, üretim, markalaşma, satış) kadının yer alacağı bal ve baldan yerel gastronomi ürünleri geliştirilecek ve pazarlanacaktır. Bu özelliği ile bu proje özgün değer taşımaktadır. Kırsal alanda yaşayan kadınların üreteceği bu ürünler, yeni bir kimlikle pazarda satış imkânı bulacak, bu da Bingöl balının markalaşma sürecine pozitif katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.