Yürütücülüğünü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Seyman Önder’in yaptığı “Arıcıların Sosyal Durum Analizlerinin Yapılması ve Rehabilite Edilebilir Alanların Tespiti” başlıklı PİKOM projesi kapsamında hazırlanan “Bingöl İli Arıcılarının Sosyal Durum Analizi” adlı kitabı çıktı. Dr. Öğr. Üyesi Önder, kitabında arıcıların genel sosyolojik analizlerinin yapılması ve içinde bulundukları durumun açığa çıkarılması ile arı ve arıcılık alanında yapılacak teknik konulardaki değişime arıcıların ne kadar uygun olduklarını irdeliyor. Kitapta ayrıca arıcıların sosyal gelişmelere ne ölçüde ayak uydurabilecekleri tespit edilmeye çalışılırken, eğitim ve yaşam standartlarının bu gelişime ne ölçüde imkan tanıyabileceği ele alınıyor. Kitapla ilgili değerlendirmede bulunan Dr. Öğr. Üyesi Önder, “Bu çalışma, Bingöl’de daha önce arıcılığın sosyal boyutlarını ele alan bu yönlü herhangi bir çalışmanın yapılmadığı dikkate alındığında; arıcıların yaşadıkları ekonomik ve sosyal (eğitim, sağlık, mesleki ve diğer) sorunların tespitinin ve teşhisinin yapılması, çözülmesi gereken sorunlar ve çözüm yolları konusunda belirleyici olacaktır. Biz de bu çalışma ile sorunları tespit etmeye ve sorunların çözümüne ışık tutacak veriler elde etmeye çalıştık” açıklamalarında bulundu.