Bingöl Üniversitesi Pilot Üniversite Koordinasyon Birimi Akademik personelleri tarafından Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma programı kapsamında programın gelişimine yönelik gerçekleştirilen haftalık seminerler devam ediyor. 20 Temmuz tarihli seminer Öğr. Gör. Ali Sinan tarafından ‘’BİNGÖL İLİNİN FLORİSTİK YAPISININ ARICLIK İÇİN ÖNEMİ VE BİNGÖL’E HAS BAL ÜRETİMİ İÇİN ÖNERİLER’’ başlığı ile gerçekleştirildi.

 

Türkiye bitki çeşitliliği bakımından Avrupa kıtasında yetişen bitki çeşidi sayısından 3 kat daha fazla bitki çeşidi ülkemizde yaşamını sürdürmektedir. Ülkemizde son yayınlanan Türkiye Damarlı Bitkilerinde 11.707 bitki çeşidi yer almıştır. Yerli sistematikçilerimiz tarafından halen yeni türler ortaya konmaktadır.

 

Türkiye ve Ege Adalarının Florası olarak bildiğimiz 11 ciltlik flora kitaplarındaki anahtarlardaki zorluklar ve sıkıntılar nedeniyle daha düzenli ve kapsamlı araştırmalar sonucu oluşturulan bilgiler Flora Araştırmaları Derneği, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB) ve Ali Nihat Gökyiğit (ANG) vakfı desteğiyle toparlanmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde yeni bir çalışma başlatıldı. Resimli Türkiye Florası yazılmaya başlandı. 2012 yılında Türkiye Damarlı Bitkileri adlı bitki listesi uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

 

Bingöl ilinin %52’sinin mera alanı olması hayvancılığın bu ilde yapılmasına olanak sağlamıştır. Günümüzde bu meralarda büyükbaş hayvancılık ile beraber Arıcılık faaliyetleri sürmektedir. Arıcılık faaliyetinin Bingöl’de geliştirilebilmesi için iyi bir alt yapı çalışması yapılması çok önemli bir husustur. Bu çalışmanın temelini de Bingöl ilinin Florasının belirlenmesinden geçmektedir. İklim ve iklime bağlı yağış ve sıcaklık değişimleri bitki çeşitliliğini ciddi derecede etkilemektedir. Bingöl ilinin florasının çıkarılabilmesi ilin yüz ölçümüne bakıldığında ve aktif olarak araştırma yapan kişi sayısının çok az olması sebebiyle 20 yıldan daha uzun bir süre gerekecektir.

 

Pilot üniversite kapsamında yapılacak çalışmaları da dahil edersek Bingöl ilinin yaklaşık %25’inden daha az bir alan çalışılmış olacaktır. Arıcılığın Bingöl ilinde geliştirilebilmesi için Bingöl ilinin florasının ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bitki çeşitliliği yönünden önem arz eden yerlerin koruma alanı haline getirilip arıcılara açılması arıcılık için çok önemlidir. Arıcılık için arıcılığın yapıldığı alanlardaki bitki çeşitliliği ve arı ürünlerinin üretim miktarı ve bal kalitesini arttıran bitkilerin belirlenmesi Bingöl balının kalitesinin ortaya konulmasına yardımcı olacaktır.

 

Bu konuda projeler kapsamında Arı Bitkileri Florası adı altında bir çalışma yürütülmektedir. Bu çalışmadan çıkacak sonuçlar arıcılık yapılabilecek alanların belirlenmesinde etkili olabileceğini düşündürmektedir.

 

Arıların bulundukları ekolojiden farklı ekolojik özelliklere sahip yerlere taşınması arıların bal verimini etkilemektedir. Arıların aynı ekolojide kalmaları arı ürünlerinin üretimine olumlu etkide bulunabileceğini düşündürmektedir.

 

Ancak yapılan çalışmalarla yaklaşık 2000 bitki çeşidinin Bingöl’de yer aldığını yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur.

 

Bingöl ilinde gerçekleştirilecek flora çalışmalarıyla arıcılığın daha verimli bir şekilde yapılabilmesi için çalışma alanlarının arttırılarak arıcılara yeni arılıkların açılması için çalışmaların arttırılması gerekmektedir. Bingöl ilinde flora çalışmalarına hız kesmeden devam ettirilmesi ve bu çalışmalar da yer alacak araştırmacı sayının artmasını temenni ediyorum.