Bingöl Üniversitesi PİKOM (Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi) birimi tarafından gerçekleştirilen birim içi geliştirme seminerlerinde bu hafta Arş. Gör. Mehmet Yaşar Bayraktar tarafından “Akademik Ağlar Yardımıyla Uzman Panelist Bulma” konusu ele alındı.

 

PİKOM görevli akademik personellerinin kurum içi geliştirme seminerlerinde her hafta Pilot Üniversite Programına uygun olarak farklı bir konu ele alınarak sunuluyor. Bu haftanın konusu ise PİKOM’a başvurusu yapılan projeleri değerlendirmek üzere “ AKADEMİK AĞLAR YARDIMIYLA UZMAN PANELİST BULMA ” konusuydu.

Uzman:

Belirli bir alanda kendini yetiştirmiş, başarılı çalışmalar ve geniş görüş açısına sahip olan kimse

Amaçlananlar:

  • PİKOM ait akademik çalışma yada projeleri değerlendirebilecek uzman bulma
  • Uzman değerlendirici sistemler oluşturularak organizasyon yada şirketlerin kullanımına sunma
  • Çalışmak istenilen konu yada alanda uzmanlar bularak, onların bilgi birikimleri ve sosyal ağlarından yararlanmak.
  • Taraflı uzman seçimini engelleyerek, objektif olmaya yönlendirme

Özet:

Belirli alanda yetiştirilmiş uzman bulma her geçen gün daha da fazla ihtiyaç haline gelmektedir. Özellikle akademik yayınların sayısının gün geçtikçe artması, bu çalışmaları değerlendirecek uzmana olan ihtiyacı tetiklemektedir. Fakat uzman değerlendirme zorlu ve zaman alıcı bir süreç olmasının yanında, henüz sınırları çizilmemiş bir karakter yapısına sahiptir. Genellikle uzmanlar kendilerini tanımlarken sözel yâda metinsel olarak iyi bir şekilde ifade edememekte, açıklamaları çok özel yâda fazla genel kalmaktadır. Yapılan bu çalışmada, organizasyon yâda üniversiteler tarafından aranan uzman adayının bilgileri metinsel olarak ifade edildiği varsayılır. Sonrasında uzman adaylarının sahip olduğu dokümanlar, projeler ve raporlar incelenerek, aranan uzman bilgisi metniyle benzerlikleri hesaplanır. Böylece uzman adaylarının her birine ait bir puanlama oluşturulur. Ayrıca bu doküman, rapor ve projeler arasındaki akademik ağ bağlantıları kullanılarak, birbirleriyle bağlantılı grupların başarılı grupların puanı artırılarak güncellenir. Böylece üniversiteler makale değerlendirmede ihtiyaçları olan uzman adaylarını, puanlandırılmış ve sıralanmış bir şekilde elde ederek seçim işlemlerini kolaylaştırırlar.

Sonuçlar Ve Gelecek Çalışmalar

 

Zor ve zaman alıcı bir süreç olan uzman bulma işlemi, bilgi çıkarımı ve akademik ağlar yardımıyla otomatikleştirilerek, şirket, organizasyon ve üniversitelerin faydalanabileceği bir sistem haline geldi. Özellikle ‘kariyer.net’, ‘Linked-in’ gibi uzmanların kayıt olduğu platformlara ücretler verilerek uzman aranmasını sağlayan, sürekli güncellemeye ihtiyaç duyulan sitelerin yerini daha dinamik bir alt yapı sağlandı. Uzman aramada önemli bir kriter olan akademik çevre etkisi sisteme dahil edilerek, uzman bulmadaki başarı artırıldı.

Ayrıca makale ve proje değerlendirmede, ağlar üzerindeki sosyal çevre tespiti ile uzmanlar arasındaki gruplar bulunarak, yanlılığı/taraftarlığı önlemek adına aynı sosyal grupta bulunanların birbirlerini değerlendirmemesi sağlanmış olunacaktır.