Fırat Kalkınma Ajansı proje uzmanları tarafından  kobilere yönelik “ENDÜSTRİYEL GELİŞİM MALİ DESTEK PROGRAMI” eğitmi 13.02.2019 tarihi saat 10:00 itibariyle gerçekleştirildi. Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi (PİKOM) Birimininde katılım sağladığı toplantıda, bölgeye katkı sağlayacak projelerin nasıl hazırlanabileceği ve desteklerin nasıl sağlanacağı konusunda bilgilendirmeler verildi.

Fırat Kalkınma Ajansı, TRB1 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilecek projeleri destekleyerek hayata geçirmek amacıyla 31.12.2018 tarihi itibariyle  “Endüstriyel Gelişim” Mali Destek Programını başlatıldı. Program kapsamında bölgeye aktarılması planlanan kaynak miktarı 16 milyon TL olup, desteklenecek projelerle yaklaşık 32 Milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Söz konusu programlara başvuru kabulü 07.01.2019 – 22.03.2019 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecek olup, programa ilişkin özet bilgiler aşağıda verildi.

ENDÜSTRİYEL GELİŞİM MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı
Program ile bölgede endüstriyel üretimin güçlenmesi ve katma değerin artırılması için üretim yapacak yeni işletme yatırımlarının hayata geçirilmesi ve mevcut işletmelerin modernizasyonu ile tasarım ve ürün geliştirme yeteneklerinin, üretim kapasitesinin ve istihdamın artırılması amaçlanmaktadır.

Programın Öncelik Alanları

  • Bingöl ve Tunceli özelinde konfeksiyon, gıda, plastik, ambalaj, yapı malzemeleri sektörlerinde yeni yatırımların ve istihdamın özendirilmesi ile mevcut işletmelerin modernizasyonu ve rekabetçiliğin artırılması
  • Malatya ve Elazığ özelinde yeni yatırımların özendirilmesi ve mevcut işletmelerin tasarım, ar-ge ve ürün geliştirme yeteneklerinin geliştirilmesi
Uygun Başvuru Sahipleri
Program kapsamında uygun başvuru sahibi veya ortağı olabilecek kurum ve kuruluşlar Üretim yapan veya yapacak olan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerdir.Destek Tutarı ve Oranı
Program kapsamında desteklenecek projelere sağlanacak toplam hibe miktarı 16.000.000 TL’dir. Ajansın Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere proje başına sağlayacağı mali destek miktarı, proje toplam uygun maliyetinin en az %20’si, en fazla %50’si olabilir. Destek almaya hak kazanan her bir proje için verilecek toplam destek miktarı asgari 100.000 TL azami 800.000 TL olabilecektir.Proje Süresi ve Uygulama Alanı
Azami proje uygulama süresi  12 aydır. Projelerin Bingöl, Elazığ, Malatya veya Tunceli illerinde uygulanması gerekmektedir.
Mali destek programlarına ilişkin tanıtım toplantıları düzenlenecektir.Ayrıntılı bilgiler ve rehber için tıklayınız

 

 

PROGRAM BÜTÇESİ 16.000.000 TL
DESTEK ORANI %20 – %50
DESTEK MİKTARI 100.000 TL – 800.000 TL
PROJE SÜRESİ En fazla 12 Ay
İLAN TARİHİ 31.12.2018
SON BAŞVURU TARİHİ 22.03.2019