Arş. Gör. Sinem KILIÇKAP tarafından ” Fotovoltaik Piller İle Elektirk Enerjisi Üretimi” başlıklı seminer sunumu yapıldı.

Türkiye’nin yıllık ortalama güneş ışınımı 1303 kwh/m2 -yıl, ortalama yıllık güneşlenme süresi ise 2623 saattir. Bu rakam günlük 3,6 kwh/m2 güce, günde yaklaşık 7,2 saat, toplamda ise 110 günlük bir güneşlenme süresine denk gelmektedir. Yılın on ayı boyunca teknik ve ekonomik olarak toplam ülke yüzölçümünün %63’ünde ve tüm yıl boyunca %17sinden yaralanılabilir. Ortalama toplam ışınım şiddeti 1.311 kwh/m²-yıl (günlük toplam 3,6 kwh/m²) olduğu tespit edilmiştir.

Türkiye’nin en çok ve en az güneş enerjisi üretilecek ayları sırası ile Haziran ve Aralık olmaktadır. Yukarıda Türkiye’nin Yıllık Toplam Güneş Enerjisi Potansiyelinin Bölgelere Göre Dağılımı tablosundan bölgeler arasında öncelikle Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz sahilleri geldiği görülmektedir. Fotovoltaik üreteçler için Doğu Karadeniz Bölgesi dışındaki tüm bölgeler uygun olmaktadır.

Şekilde görüldüğü gibi yüzeyleri kare, dikdörtgen, daire şeklinde biçimlendirilen FV pillerin alanları genellikle 100 cm² civarında, kalınlıkları ise 0,2-0,4 mm arasındadır. FV piller fotovoltaik ilkeye dayalı olarak çalışırlar; yani üzerlerine ışık düştüğü zaman uçlarında elektrik gerilimi oluşur. Pilin verdiği elektrik enerjisinin kaynağı, yüzeyine gelen güneş enerjisidir. Güneş enerjisi, güneş pilinin yapısına bağlı olarak % 5 ile % 20 arasında bir verimle elektrik enerjisine çevrilebilir.