TOPLANTILAR VE ORGANİZASYONLAR

12 Nisan 2017 İl Protokolü, İl STK’ları, İç ve Dış Paydaşlarla çok sayıda istişare toplantısı gerçekleştirildi.
3 Mayıs 2017’de Ordu Arıcılık Araştırma Merkezi’ne ve DOKAP’a inceleme gezisi düzenlendi.
24 Mayıs 2017’de YÖK ve Kalkınma Bakanlığı’ndan gelen heyete programla ile ilgili hazırlanan projeler hakkında sunum yapıldı.
29 Eylül ve 4 Ekim 2017 tarihleri arasında PİKOM İstanbul’da düzenlenen 45. APIMONDIA Dünya Arıcılık Kongresi’ne katıldı.
12-13 Temmuz 2018’de Akredite Analiz Laboratuvar kurulumu amaçlı inceleme yapmak üzere Perkin Elmer Türkiye, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Laboratuvarı, Uzman Kalite Eğitim Danışmanlık ve Laboratuvar Hizmetleri, TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü ve Balparmak Bal Analiz Laboratuvarına teknik ziyaret yapıldı.
9 Ekim 2018’de “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma: Yerel Paydaş Buluşması Paneli
PİKOM ekibi, 15-19 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenen 6. Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi’ne katılarak üniversitemizi ve birimimizi tanıttı.
14 Aralık 2018’de YÖK’te Pilot Üniversitenin 2018 yılındaki faaliyetleri ve 2019 yılında yapılacak çalışmalarla ilgili sunum yapıldı.
25 Aralık 2018’de ‘‘Bingöl Bal Yarışması’’ ödül töreni düzenlendi.
12 Ocak 2018’de belirlenen konularda PİKOM Projeleri çağrısına çıkıldı. 21-23 Mart 2018 ve 26-27 Nisan 2018 tarihlerinde ‘PİKOM Projelerini Değerlendirme Panelleri’ düzenlendi.
06 Şubat 2019 Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı Tarım Ve Havza Bazlı Kalkınma 2. Çağrı Dönemine Çıkıldı.
21 Ocak 2019’da Üniversitemiz Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde düzenlenen 'Pilot Üniversiteler Yönerge Hazırlama Çalıştayı'na katıldı.
13 Şubat 2019 Fırat Kalkınma Ajansı Bingöl Yatırım Destek Ofisinin Düzenlediği ‘’Proje Hazırlama Seminerine’’ katılım sağlandı.
29 Mart 2019’da Üniversitemiz Uşak’ta düzenlenen Pilot Üniversite Tecrübe Paylaşım Toplantısı’na katıldı.
31 Temmuz 2019’da PİKOM projelerinde görev alan bursiyerlere bilgilendirme toplantısı yapıldı.
07 Ağustos 2019 tarihinde Strateji Bütçe Başkanlığında faaliyetlerle ilgili sunum gerçekleştirdi.
7 Ağustos 2019 Tarihinde Strateji Bütçe Başkanlığında Faaliyetlerle ilgili sunum gerçekleştirdi.
2 Eylül 2019’da PİKOM Birimi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nda düzenlenen toplantıya katıldı.
27 Eylül 2019’da Bingöl Valisi Kadir Ekinci başkanlığında, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında “Sektör Meclisi” toplantısı yapıldı.
11 Ekim 2019’da “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” kapsamında ihtisaslaşma alanlarında seçilen yükseköğretim kurumlarının tecrübe paylaşım toplantısı üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
13 Ekim'de son bulan 2019'de Uluslararası Kongremizde yüzün üzerinde bildiri sunuldu.
24 Ocak 2019 Tarım ve Orman Bakanlığının organizasyonuyla ‘Arıcılık Ürünleri Çalıştayı’ gerçekleştirildi.
8-9 Nisan 2019’da Bingöl Üniversitesi ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) Genel Müdürlüğü arasında “Yüksek Yayla Geven Balı ve Bingöl İlindeki Mevcut Doğal Kaynakların Potansiyelinin Araştırılması ve Geliştirilmesine” yönelik imzalanan İş Birliği Protokolü kapsamında ‘Geven Bitkisinin Erozyon Açısından Değerlendirilmesi ve Arıcılık İçin Önemi Çalıştayı’ gerçekleştirildi.
26 Temmuz 2019’da “Bingöl Balının Coğrafi İşaret ile Tescil Edilmesi Sürecindeki Gelişmeler” hakkında panel düzenlendi.
2 Eylül 2019 Bingöl Üniversitesi ile Azerbaycan Tarım Bakanlığı Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Arıcılık Merkezi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Azerbaycan’ın tarihi Gence ilinde gerçekleşen işbirliği protokolünün imzalanmasının öncesinde “Modern Arıcılık Konferansı” düzenlendi.
11-13 Ekim 2019’da “Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi” düzenlendi.
11 Ekim 2019’da 2. Geleneksel Bingöl Bal Yarışması’nın sonuçları açıklandı.
31 Ocak-2 Şubat 2020 tarihlerinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde ‘Tarım ve Orman Bakanlığı ile İhtisas Üniversitelerinin Hayvancılık Faaliyetleri Koordinasyon Çalıştayı’ gerçekleştirildi.

İŞ BİRLİĞİ VE PROTOKOLLER

7 Eylül 2018’de Bingöl Üniversitesi ile Bingöl İli Arı Yetiştiricileri Birliği Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı.
14 Mayıs 2018’de Gebze Teknik Üniversitesi ile Üniversitemiz Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı.
30 Eylül 2018 Bingöl Üniversitesi ile Sütaş Eğitim Çiftliği Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı.
11 Aralık 2018’de Bingöl Üniversitesi ile ÇEM Genel Müdürlüğü Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı.
23 Ocak 2019’da Bingöl Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası ile Gebze Ticaret Odası arasında iş birliğinin geliştirilmesi, ihtisaslaşma, kalkınma projelerinin yapılması, hayata geçirilmesi ve yatırım fırsatlarının görüşüldüğü bir program düzenlendi.
3 Mayıs 2019’da Atatürk Üniversitesi ile İş Birliği Protokolü İmzalandı.
4 Ekim 2019’da Arı Ürünleri Katkılı Yeni Ürünlerin Ticarileştirilmesi ile İlgili Özel Sektörle ilk İş Birliği Protokolü İmzalandı.
17 Ekim 2019’da Çukurova Üniversitesi ile İş Birliği Protokolü İmzalandı.
2 Eylül 2019 Bingöl Üniversitesi ile Azerbaycan Tarım Bakanlığı Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Arıcılık Merkezi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı.