” Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Ar-Ge ve inovasyon konusunda verdiği destekler ve özellikle özel sektöre sağlanacak diğer imkanlar hakkında bilgilendirmek amacıyla 15 Kasım 2017 tarihinde TAGEM Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet DANIŞ’in teşrifleriyle “2. Kamu-Özel Sektör Tarımsal Ar-Ge & İnovasyon Buluşması ” isimli organizasyonda Bingöl Üniversitesi PİKOM ekibi olarak katılım sağlanmıştır. Organizasyona gıda ve tarımsal alanlarda faaliyette bulunan özel sektör yöneticileri, üniversitelerden öğretim üyeleri, diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Bakanlık birimlerinden yüksek bir katılım olmuştur. Ayrıca fuaye alanında özel sektör ve bakanlık araştırma enstitülerinin çalışmalarının sergilendiği yüzü aşkın sayıdaki stantlara, katılımcılar yoğun bir ilgi göstermiş, iş birliği konusunda bilgi alışverişinde bulunulmuştur.”