Bingöl Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesi arasında karşılıklı kurumsal yarar sağlanması ve eğitim-AR-GE faaliyetlerinde bulunulması amacıyla imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, arı ve arı ürünleri üzerine ortak çalışma yapmak için Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekai HALICI ile görüşme gerçekleştirildi.

Yapılan görüşmede PİKOM (Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi) Öğretim Görevlileri, Prof. Dr. Zekai HALICI’ya Bingöl’de arı ürünlerinin standardize edilmesi ve arı ürünleriyle tıbbi ürünlerin geliştirilebilmesi amacı ile planlanılan projeleri aktardılar. Ayrıca, ilgili bölümün laboratuvar imkanları yerinde incelendi ve hedeflenen ortak çalışmaların laboratuvar ayağının bir kısmının Bingöl Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda, bir kısmının da Tıbbi Farmakoloji laboratuvarında yapılmasına karar verildi.