Üniversitemizin “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma” alanında pilot üniversite seçilmesiyle birlikte başlayan faaliyetler kapsamında yürütülen proje çalışmalarının tanıtımı ve gelinen süreçi değerlendirmek amacıyla 08.10.2018 tarihinde 10:30′ da Ziraat Fakültesi Konferans Salonunda panel düzenlenecektir. Panele Rektör, Rektör Yardımcıları,Fakülte Yüksek Okul Birim Amirleri,Dış Paydaş birim amirleri ve Proje Yürütücüleri katılacaktır.