TRT Erzurum Radyosu “Doğunun Sesi” programına konuk olan Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadriye SORKUN, geven bitkisinin erozyon açısından değerlendirilmesi, arıcılık açısından önemi ve bu konuda yapılan çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Kadriye SORKUN katıldığı radyo programında, Bingöl Üniversitesi Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi (PİKOM), Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM), Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi ile beraber yürütülen “Geven Türlerinin Erozyon Kontrolündeki Rolü ve Ekonomik Değerinin Arıcılık Sektörü ve Kırsal Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi” projesi hakkında bilgilendirici açıklamalarda bulunarak yapılan çalışmaların kırsal kalkınma açısından büyük önem arz ettiğini söyledi.

Türkiye’nin bitki çeşitliliği bakımından çok zengin bir ülke olduğunu aktaran Prof. Dr. SORKUN, “Ülkemizde yaklaşık 12000 doğal bitki çeşitliliği var. Bunların 3500’ü endemik ve ülkemizde 400 tür geven yetişiyor. Üstelik henüz tanımlanamamış geven türleri de bulunuyor. Geven bitkisi arıcılık ve erozyonla mücadele için çok önemli. Bingöl bu noktada ön plana çıkıyor çünkü geven türleri bakımından çok zengin” dedi.

PİKOM’un Katkısı Büyük

Bingöl Üniversitesi ve PİKOM biriminin, projenin önemli ve öncü bir paydaşı olduğunu belirten Prof. Dr. SORKUN, “ Projede 26 akademisyen, 12 ÇEM’den uzman ekip ve 5 arıcı ekibi olmak üzere toplam 43 kişi üç yıl süre ile çalışacak. Projenin çalışma alanı Bingöl Çapakçur bölgesi, Genç Çotla Havzası ve Solhan Hazarşah bölgesi olacak. Bu bölgelerde geven türleri saptanacak ve nektarlı alanlar belirlenip nektar kaliteleri incelenecek. Bunun yanı sıra bölgelere arılıklar kurulacak ve kovanlardan toplanan balın, polenin ve propolisin özellikleri saptanacak. Bu noktada Bingöl Üniversitesi bize çok iyi laboratuvar olanakları sunmakta. Proje Türkiye’de geven türleri üzerinde en ayrıntılı çalışma olacak ve bölgedeki kırsal kalkınma için önemli bir zemin oluşturacak” şeklinde konuştu.

43 yıldır Arı Ürünleri Çalışıyorum İlk Defa Rastladım”

Türkiye’de arıcılık konusunda çok önemli projelere imza atan Prof. Dr. SORKUN, Bingöl’ün balı ve poleninin eşsiz olduğuna dikkat çekerek, “ Geven bitkisi erozyonla mücadelede olduğu kadar arıcılık açısından da çok önemli. Bingöl balının eşsiz lezzetinde bu bitkinin büyük katkısı var. 43 yıldır sadece arı ürünleri çalışıyorum bu kadar güzel kokan polene ilk defa rastladım. Bingöl balı poleni ve diğer arı ürünleri açısından çalışılması gereken önemli bir bölge.” açıklamalarında bulundu.

↓↓↓↓↓Radyo Programını Dinlemek İçin:↓↓↓↓↓