Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi (PİKOM)  kapsamında desteklenen projelerin çıktıları uluslararası bilimsel kongrelerde sunulmaya başlandı.

10-12 Haziran 2019 tarihlerinde Siirt Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi” yurtiçi ve yurtdışından birçok bilim insanının katılımıyla gerçekleşti. Kongrede PİKOM kapsamında desteklenen ve yürütücülüğünü PİKOM Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yasin DEMİR’in yaptığı proje çıktıları da sunuldu. “Bozuk Orman Alanlarının Bal Ormanı Olarak Değerlendirilme Olanakları, Çapakçur Havzası Bingöl Örneği başlıklı sunumda proje kapsamında araştırma alanı olarak seçilen Çapakçur Havzası’nın topografik özellikleri değerlendirilerek havzada yer alan bozuk orman alanlarının bal ormanı kurulumu için gerekli kriterleri taşıyıp taşımadığı tartışıl. Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen sunum soru cevap bölümünden sonra komisyon tarafından yayınlanmaya kabul edildi.