Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı kapsamında  Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez (PİKOM) birimine başvurusu yapılan  projelerin panel değerlendirmeleri yapıldı.

Paneller birer moderatör ve raportör eşliğinde farklı üniversitelerden  alanlarında uzman en az 5 öğretim üyesinin katılımı ile gerçekleştirildi. Ayrıca her bir panele Fırat Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Arı Yetiştiricileri Birliği, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden birer temsilci panelist ve gözlemci katıldı. Toplam 5 ayrı panelde 22 adet projenin değerlendirilmesi; amaç – hedef uygunluğu, özgün ve yaygın değeri, bölgesel kalkınmaya ve üniversite ihtisaslaşmasına katkıları dikkate alınarak yapıldı. Nihai sonuçlar ise panelist ortak raporları dikkate alınarak  BUBAP komisyonunca kesinleştirilecektir.