Fen Bilimleri Enstitüsü Arı ve Arı Ürünleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencileri; PİKOM (Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi) Koordinatörü Prof. Dr. Ramazan MERAL, Arı ve Arı Ürünleri Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Duygu ÇOBANOĞLU ve Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Münire TURHAN’ın rehberliğinde PİKOM”un  ” Kafkas Ana Arı Yetiştiriciliği Projesi” kapsamında yetiştirilen kraliçe arıları ve arıların kovan içindeki işleyişini uygulamalı olarak yerinde inceledi.

Arı ürünlerinde ve arıcılıkta başarı sağlamak ve istenilen düzeyde verimliliği yakalamak için bilinçli arıcılara gereksinim bulunduğunu vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi ÇOBANOĞLU ve  Öğretim Görevlisi TURHAN,  yüksek lisans öğrencilerine arı kolonisinde kraliçe arının işlevini ve önemini anlattı.

“KRALİÇE ARININ KALİTESİ ÖNEMLİ”

 Arıcı faktörü eğitim ve yayım çalışmaları ile istenilen düzeye eriştikten sonra en önemli ikinci aşamanın  kraliçe arının kalite düzeyi olduğunu aktaran  TURHAN ve ÇOBANOĞLU, ” Kraliçe arı, her arı kolonisinde muhakkak bulunur ve döllenmiş yumurtadan oluşur. Kraliçe arı yüksüğü içerisinde gelişmesini 16 günde tamamlayarak ergin hale gelir. 7-10 günlük yaşta çiftleşme uçuşuna çıkarak havada 10-20 erkek arı ile çiftleşir. Kaliteli bir ana arı, başarılı çiftleşme sonucu 5-8 milyon adet spermayı sperm kesesinde depolayabilir. İklim, flora ve koloni durumuna göre günde 1500-2000 adet yumurta bırakabilir. Her kolonide, oğul dönemi ve ana yenileme hariç bir tane bulunmaktadır. Vücudundan salgıladığı feromonları ile koloninin düzenini sağlamaktadır. Ömrü boyunca arı sütü ile beslenir ve her gün kendi ağırlığı kadar yumurta atar. Çeşitli koşullara bağlı olarak 5-7 yıl yaşayabilirler. Ana arı kalitesini etkileyen faktörler arasında; ana arı yetiştirilen damızlık koloninin özellikleri, aşılanan larvanın yaşı, ana arının yetiştirilme yöntemi, başlatıcı ve bitirici kolonilerin ergin ve yavru varlığı, bir koloniye transfer edilen larva sayısı, kraliçe arı yetiştirme mevsimi erkek arı varlığı kolonilerin beslenmesi bulunmaktadır” şeklinde bilgilendirici açıklamalarda bulundu.