Pilot Üniversite 2018 Dış Paydaş Değerlendirme Paneli düzenlendi

Yükseköğretim Kurulunca yürütülen ” Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması”  programı kapsamında ve “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma “ alanında faaliyet gösteren üniversitemiz; son iki yıllık bu bağlamdaki faaliyetlerini değerlendirmek üzere Bingöl Valisi Kadir Ekinci başkanlığında Dış Paydaşlarla Değerlendirme Paneli düzenledi.

Üniversitemiz Sosyal Tesislerinde düzenlenen panel;  Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Çiftci, Prof. Hakan Olgun ve Prof. Dr. Ramazan Solmaz, Sorumlu Rektör Danışmanları, Genel Sekreter, PİKOM Yönetimi ve Ekibi, BAP Koordinatörü, TSO, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü, Tarım ve Orman İl Müdürü, FKA, KOSGEB, Orman İşletme Müdürü, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı katılımı ile gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, katılımcılara selam ve hoşgeldiniz dilekleri sonrasında, programı üst yönetim olarak önemsediklerini; hem üniversitenin ilgili alanda ihtisaslaşması hem de Bingöl ilinde ekonomik kalkınmanın sağlanması için tüm üniversite olanaklarının kullanıldığını belirtti. Bu panelde başta Bingöl Valiliği olmak üzere sürecin başından beri destek veren Paydaş Kurumların görüş ve değerlendirmelerin alınmasının programın verimliliği ve ilerisi için gereklilik olduğunu ifade etti.

Programdan sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan SOLMAZ: üniversitenin adaylık başvurusundan bugüne kadarki süreci özetledi ve Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma olanında pilot üniversite faaliyetlerinin kısa, orta ve uzun vadede hedeflerini, bu bağlamda üniversitemizin yapmış olduğu işbirlikleri ve diğer faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez (PİKOM) Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Ramazan MERAL ise; program faaliyetlerini organize etmek amacıyla kurulan PİKOM biriminin kısa tanıtımını yaptıktan sonra; başvuru alınan projelerin değerlendirilme süreci ve istatistikleri hakkında özet bilgi verdi. Sonrasında kabul edilen 16 adet projenin özet bilgileri ile ihtisaslaşma ve kalkınma açısından önemi hakkında bilgi veren Meral, önümüzdeki dönemde eksik görülen ve bölgenin ihtiyaç duyduğu konularında yeni çağrıya çıkılmasının planlandığını belirtti.

Söz alan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İl müdür Mesut İlhan; Üniversitenin bu alandaki faaliyetlerini yakından takip ettiklerini, çalışmaların bir an önce ticari ürüne dönüşmesini ve ortak çalışmalara her zaman açık olduklarını belirtti.

FKA koordinatörü İsa TELİMEN, sürecin başından beri üniversite ile birlikte çalıştıklarını, programı son derece önemsediklerini ve desteklediklerini, yakalanan olumlu ivmenin zarara uğramaması için mevcut ekonomik koşullardan olumsuz etkilenmeden eksik kalan konularda proje çağrısına çıkılması gerektiğini gerekirse alternatif finans kaynaklarının devreye sokulması gerekliliğini ifade etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan BAHADIR; Bingöl ili için arıcılığın önemine vurgu yaptıktan sonra, programın son derece olumlu olduğunu ve desteklediklerini belirttikten sonra zengin il florasından daha etkin yararlanabilmek için ulaşımın zor olduğu özellikle yüksek kotlu arıcılık alanlarına ulaşım olanaklarının daha da iyileştirilmesi gerekliliğini vurguladı.

Bingöl Valisi Kadir EKİNCİ, üniversitenin bu konuda beklediğinden daha çok yol aldığını, Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği ile program çıktılarını kısa zamanda alınması gerektiğini, bu konuda destek ve işbirliklerine açık olduklarını belirtti. Ayrıca yapılan bu geniş çaplı çalışmaların reklam ve pazarlama faaliyetleri ile daha da anlamlı hale geleceğini belirtti.

Panel, Vali EKİNCİ’nin başkanlığında, Rektör İbrahim ÇAPAK ve Belediye Başkanı Yücel BARAKAZİ olmak üzere diğer katılımcı ve kurum amirlerinin Bingöl ili ekonomik kalkınması ile ilgili yapılacak çalışmaların genel değerlendirmesi ile tamamlandı.