Project Description

A1) Bingöl Balının Standardize Edilmesi, Sertifikalandırılması ve Coğrafi İşaretleme ile Tescillenmesi
A2) Ana Arı Üretimi ve Arı Ürünlerinin (Bal, Propolis, Polen, Arı Sütü, Arı Zehri vb.) Üretim Kapasitelerinin Artırılması
A3) Arı Ürünlerinin Alternatif Tıpta Kullanımına Yönelik Çalışmaların Geliştirilmesi
A4) Bölgeye Özgü Arı Hastalıkları ve zararlıları ile Mücadele Edilmesi
A5) Arı-Arılıkların Islahı, Bölgeye Uygun Arı Kovanı ve Peteklerinin Geliştirilmesi, Enerji Gereksiniminin Karşılanması
A6) Bal ve Propolis Kalitesine Etki Eden Metabolitlerin Tespit Edilmesi ve Katma Değeri Yüksek Ürün Haline Getirilmesi
A7) Alternatif Arı Besleme Ürünlerinin Geliştirilmesine Yönelik Ar-Ge Çalışmaları
A8) Arıcılık Potansiyelinin Belirlenmesi, Elde Edilecek Bulguların Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Haritalanması ve Veri Tabanlarının Oluşturulması
A9) Arıcılık için Sürdürülebilir Sosyal ve Ekonomik Kalkınma modellerinin Oluşturulması
A10) Arı ve Arı Ürünleri ile ilgili Bilişim Sistemlerinin Geliştirilmesi
A11) Arı ve Arı Ürünlerine Yönelik Turizm Olanakların Araştırılması ve Geliştirilmesi