Ekonomik Değeri Yüksek Bitkilerin Tespiti ve Değerlendirilmesi

Ekonomik Değeri Yüksek Bitkilerin Tespiti ve Değerlendirilmesi2018-06-08T15:37:55+03:00

Project Description

B1) Bingöl İl Florasının Belirlenmesi
B2) Bal Ormanı ve Bal Meralarının Oluşturulması
B3) Bölgedeki Mevcut Doğal Kaynak Potansiyellerinin Belirlenmesi, Coğrafi Bilgi Sitemi Kullanılarak Haritalanması ve Değerlendirilmesi