Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında gerçekleştirilen Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi (PİKOM)  faaliyetleri Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Bakanlık Binası’nda gerçekleşen toplantıda anlatıldı.

Toplantı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç başkanlığında, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Tarım ve Orman Bakan Danışmanı, AB Dış İlişkiler Eski Genel Müdürü Ali Recep Nazlı, Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Dr. Ahmet İpek, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Erol Bulut, Tarım ve Orman Bakanlığı TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İlhan Aydın, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Suat Yılmaz ve İlgili Daire Başkanları ve Personelleri, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Ali Fuat Berdibek, Ardahan Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın, Bingöl Üniversitesi PİKOM Birimi Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Veysel Süzerer, Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Mahmut Toprak, Bingöl Üniversitesi Arıcılık Araştırma Uygulama Merkez Müdürü Öğr. Gör. Mehmet Ali Kutlu ve Bingöl İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Can Üzer’in katılımıyla gerçekleştirildi.

PİKOM Faaliyetleri Aktarıldı

Toplantı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Bakan Tunç “Bingöl Üniversitesi ihtisaslaştığı arı ile arı ürünleri ve ekonomik değeri yüksek bitkilerin değerlendirilmesi konularında gerçekleştirdikleri faaliyetleri sunmak üzere Bakanlığımızdan bir toplantı talep etmiştir. Bizler de bugün belirtilen konularda ihtisaslaşma sürecini sürdüren Bingöl Üniversitesi’nin gerçekleştirdikleri faaliyetleri dinlemek üzere, ilgili genel müdür, genel müdür yardımcıları ve daire başkanları ile bakanlık temsilcileriyle bir araya geldik” ifadeleriyle toplantı açılışını yaptı. Bakan Tunç, toplantının sonuç odaklı çıktılar oluşturmasını arzuladıklarını belirtti.

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Çapak, “Program kapsamında Pilot Üniversite olarak ilan edilmemizden itibaren sonuç odaklı ve sürdürülebilir çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Süreç içerisinde alanlarında kendilerini kanıtlamış üniversiteler ile program sürecine direk katkı sağlayacak kurumlar ve kuruluşlarla iş birliği protokolleri imzaladık. Hedefimiz ilk önce Bingöl balının markalaşmasıyla birlikte, ticari değerinin artırılması için coğrafi işaret tescilini almak. Bu süreci proje faaliyetleri ile sürdürmekteyiz. Bununla birlikte iş birliği protokolü imzaladığımız Gebze Teknik Üniversitesi ile Bingöl arı ürünleri ve bazı kozmetik ürünler, Bingöl’de yer alan girişimcilerle propolis ve bal katkılı yeni ürünler ürettik. Ayrıca, Türkiye’de ilk ve tek olan Arı ve Arı Ürünleri Yüksek Lisans ve Doktora programlarını açarak öğrencilerimizi de aldık. Hızlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Süreç içerisinde gerek bölgeyle ilgili gerekse de arıcıların temel bazı sorunları var. Bu konuda Bakanlığınızdan bazı taleplerimiz olacak. Sayın bakanımıza talep ettiğimiz toplantıyı gerçekleştirilmesine katkılarından dolayı huzurunuzda teşekkür ediyorum. Sayın bakanımızın da ifade ettiği gibi toplantının sonuç odaklı çıktılar getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Arıcıların Sorunları En Üst Makama Aktarıldı

Toplantının diğer bir gündem maddesi ise Bingöl Arıcılarının sorunlarıydı. Rektör Prof. Dr. Çapak, Dr. Veysel Süzerer’in PİKOM adına yaptığı sunum ve Bingöl İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Can Üzer’in konuşmalarında Arıcıların Sorunları (Arı Hastalıkları; Mücadelede Kullanılan Kimyasalların Pahalılığı, Toplu Mücadeledeki Profesyonel Yaklaşım Sergilenememesi, TARSİM kapsamına arı ölümlerinin dahil olmayışı, Kışlatma Sürecinde Yaşadıkları Sorunları; Kışlatma Bölgesine Transfer Süresinde Sınırlı Zaman Belirlenmiş Olması, Transfer ve Konaklama Sürecindeki Yüksek Maliyetler, Bingöl’deki Konaklama Bölgesindeki Sorunlar; Gezici arıcılık yapanların bölgeleri plansız işgali, yüksek konaklama maliyetleri, baraka, tuvalet, enerji ve su ihtiyaçları, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmaya Destekleme Kurumu desteklerinde yetersizlikler) Bakan Yardımcısı ve ilgili genel müdürlük temsilcilerine ifade edilerek destek talep edildi.

Dile getirilen sorunların ardından sözü alan Bakan Tunç, Sorunların, arıcılıkta karşılaşılan temel sorunlar olduğunu, arıcılık alanında ihtisaslaşmayı sürdüren Bingöl Üniversitesi ile kurulacak koordinasyonlarla sorunların ivedilikle çözülmesi için ilgili genel müdürlüklere talimat vereceğini ve takipte olacağını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile İş Birliği Yapılacak

Toplantının devamında, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılacak ikili iş birliği gündemlerine geçildi. Bu kapsamda, bal konusunda ileride tebliğlerde yar alması planlanan parametreler, Bingöl Balının coğrafi işaret başvurusu, Bingöl ballının markalaşması, yerel arı ıslahı, gevenin arıcılık ve erozyon mücadelesinde kullanılmasına ilişkin gerçekleştirilmesi planlanan iş birliği çalışmaları hakkında bilgiler verildi. İfade edilen konular hakkında, konuşan Sayın Bakan Tunç, “Bingöl Üniversitesi’nin ihtisaslaşma sürecinde, İl ve Bölgede gerçekleştirdiği faaliyetleri dinledik ve Üniversitemizin bu konuda başarılı somut adımlar attığını görüyoruz. Bakanlığımız olarak önerilen ikili iş birliği kapsamında gerekli adımları atmak için ilgili genel müdürlüklerimizle Üniversitemiz ortak projeler yürüteceklerdir. Bu konu hakkında ne gerekiyor ve üzerimize düşen ne varsa gerekli desteği sağlayacağız” dedi.

Bingöl Üniversitesi ile TAB Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Toplantı sonrasında Bingöl Üniversitesi ve TAB arasında Rektörümüz İbrahim Çapak ile Merkez Birlik Başkanı Ziya Şahin imzalarıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolle birlikte, TAB’ın süreci içinde yer aldığı arı ıslahı projesinde Bingöl İli, Bingöl Üniversitesi ve Bingöl İli Arı Yetiştiricileri Birliği  yer alacak. Api Terapi merkezleri için ürün üretilmesinde ortak çalışmalar gerçekleştirilecek. Bingöl Üniversitesi PİKOM faaliyetleri düzenli bir şekilde TAB koordinasyonuyla diğer il birliklerine aktarılacak.