Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı, Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma Alanında Arı ve Arı Ünleri üzerinde faaliyetlerin devam ettiği Üniversitemizde “TÜRK GIDA KODEKSİ BAL TEBLİĞİ HAZIRLAMA ÇALIŞTAYI” düzenlendi.

Bingöl Üniversitesi Projeler ve AR-GE’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan SOLMAZ’ın yönetiminde düzenlenen çalıştaya; Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez (PİKOM) Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Ramazan MERAL, Koordinatör Yardımcıları Doç. Dr. Nevzat ESİM, Dr. Öğr. Üyesi Yasin DEMİR, Öğr. Gör. Veysel SÜZERER, Bingöl İli Arı Yetiştiricileri Birliği Birlik Başkanı Mehmet Can ÜZER, Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Ali Fuat BERDİBEK, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünden Uzman Sinan ARSLAN ve Uzman Fazıl DİLER, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ece ALTUNBAŞ ŞAHİN ve Öğr. Gör. İnan DURSUN, Mühendislik Mimarlık Fak., Gıda Müh. Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nurullah DEMİR, Arıcılık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü Müdürü Öğr. Gör. Mehmet Ali KUTLU, Pikom birimi Öğr. Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Duygu Nur ÇOBANOĞLU katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ramazan SOLMAZ tarafından Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı, Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma Alanında faaliyet gösteren Bingöl Üniversitesi’nin Program kapsamında faaliyetlerini anlatan sunum yapıldı. Daha sonra sıra ile söz alan katılımcılar mevcut türk gıda kodeksi bal tebliği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çalıştay sonuç raporunda şu hususlar rapor edildi;

1.       Bakanlığın ilgili birimlerinin tebliği yenilemeye çalıştıklarını bu konuyla ilgili olarak, ilk çalışmalar tamamlanmış olduğu, üniversitelerde görüşe açıldığını, tebliğde polene de yer verildiğinin altı çizildi.

2.       Arıcılıkla ilgili karşılaşılan problemlerin (arı ölümleri, verimin artırılması, farkındalık) üstesinden gelmek için başta Üniversite, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Arıcılar Birliği ortak hareket etmeli, arı ölümleri ve verimin artırılması konusunda toplu mücadele yolunun izlenmesi gerektiği belirlendi.

3.       Coğrafi işaret alımı ile ilgili olarak, Bakanlığın ilgili birimleri ile iletişim kurulması tavsiye edildi.

4.       Bingöl Üniversitesi’nin faaliyetleri kapsamında yakın bir tarihte Bakanlıkta, Bakanlığın ilgili birimlerinin katılımının sağlandığı bir programın başlatılması gerektiği vurgulandı.

5.       Bakanlık ve Bingöl İl Müdürlüğü ile Üniversite arasında olası gerçekleştirilecek çalışmalar için Protokollerin hazırlanması için ortak bir komisyon oluşturulması gerektiği belirlendi.