Pilot üniversite seçilen Bingöl Üniversitesi bünyesinde kurulan Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi (PİKOM) tarafından belirlenen başlıklarda proje başvuruları başladı.

2016 yılında Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma” alanında pilot üniversite seçilen Bingöl Üniversitesi bünyesinde kurulan PİKOM birimi tarafından belirlenen başlıklarda proje başvuruları için ilana çıkıldı. 12 Ocak 2018 tarihinde çağrıya çıkan proje başvuruları, 12 Şubat 2018 tarihine kadar alınabilecek.

“İki ana başlık altında proje başvurusu alınacak”

“Arı ve Arı ürünleri” ile “Ekonomik Değeri Yüksek Bitkilerin Tespiti ve Değerlendirilmesi” kapsamında üniversiteye aktarılan 2017 bütçesi çerçevesinde şimdilik iki ana başlık altında 13 alt başlıkta proje başvuruları alınacak.

Akademik İhtisaslaşma ve Bölgesel Kalkınma Programını yürüten PİKOM biriminden yapılan açıklamaya göre projede yürütücü olarak yer almak isteyenlerin doktorasını bitirmiş ve Bingöl Üniversitesi personeli olması gerektiği, ancak proje yardımcı araştırmacı ve danışmanların farklı kurum ve kuruluşlardan olabileceği belirtilerek, kabul edilen projelerin süresinin en fazla 36 ay olduğu vurgulandı.

Bingöl Üniversitesi 5 Pilot Üniversiteden biri olarak seçilmişti

Bingöl Üniversitesi, 18 Ekim 2016 tarihinde Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması  Programı kapsamında ’’Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma’’ alanında pilot üniversite seçilmişti.  Bu programın temel amacı; bölgenin kaynak donanımına uygun şekilde tarım ve havza bazlı gelir getirici ve istihdam oluşturacak faaliyetlerin havza düzeyinde yaygınlaştırılması, mevcut verimlilik düzeyi ve inovasyon kabiliyetinin artırılması, halkın refah seviyesinin yükseltilmesidir.

Proje ile ilgili detaylı bilgilere ve açıklamalara ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

Proje çağrı başlıkları aşağıda belirtildiği şekildedir.

Bingöl Üniversitesi Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma Programı (BÜ-THBKP) Proje

Çağrı Başlıkları 2017K214000

2017K214000

BÜ-THBKP-Arı-2018-1

2017K214000

BÜ-THBKP-Bitki-2018-1

A1.Arı Ürünlerinin (Bal, Propolis, Polen, Arı Sütü, Arı Venomu) Kalitesinin Belirlenmesine Yönelik Detaylı Analizler, Coğrafi İşaretleme, Kalite Belirteçlerinin Geliştirilmesi A9. Arıcılıkla İlgili Mevcut Durumun Tespiti, Sürdürülebilir Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Potansiyelinin Araştırılması, Geliştirilmesi B1. Bingöl İl Florası ve

Mevcut Doğal Kaynak Potansiyelinin Belirlenmesi

A2. Ana Arı ve Arı İle İlgili Ürünlerin (Propolis, Polen, Arı Sütü, Arı Zehri vb.) Üretimi ve Kapasitelerinin Artırılması A10 Arıcılıkla İlgili Bilişim Sistemlerinin Geliştirilmesi B2.Bal Ormanı ve Bal Meralarının Oluşturulması
A3.Arı ve Arı Ürünlerinin Endüstride (Tamamlayıcı Tıp, Kozmetik, Gıda vb) Kullanımına Yönelik Yenilikçi Yöntem ve Ürünlerin Geliştirilmesi A11. Arıcılıkla İlgili Turizm Potansiyelinin Araştırılması ve Geliştirilmesi
A4.Bölgedeki Arı Hastalıkları ve Zararlılarının Belirlenmesi ve Mücadelesine Yönelik Yöntemlerin Geliştirilmesi
A5.Arılıkların Islahı ve Arıcıların Enerji Gereksinimleri İçin Alternatif Enerji Sistemlerinin Geliştirilmesi
A6. Arı Ürünlerinin Kalitesine Etki Etmenlerin Tespit Edilmesi ve Katma Değeri Yüksek Ürün Haline Getirilmesi
A7.Alternatif Arı Besleme Ürünleri ile Yenilikçi ve Sürdürülebilir Kovan ve Peteklerinin Geliştirilmesi
A8. Arıcılıkla İlgili Mevcut Doğal Kaynakların Belirlenmesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Haritalanması, Veri Tabanlarının Oluşturulması

*Program kapsamında verilecek projelerin ilgili çağrı başlığı belirtilerek sunulması gerekmektedir.