Üniversitemiz PİKOM Biriminde görev yapmakta olan Öğr. Gör. Deniz CANLI 26-28 Eylül 2018 tarihleri arasında Karabük – Yenice İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Yenice Ihlamur Balı Ve Arıcılık Konferansı”na konuşmacı olarak katıldı.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından arıcılık konusunda eğitimlerin verildiği konferansta, Üniversitemiz Öğretim Görevlisi Deniz CANLI, doktora çalışması kapsamında önemli bir monofloral bal çeşidimiz olan “Ihlamur Balının” başta polen içeriği olmak üzere çeşitli fiziksel, kimyasal ve duyusal (organoleptik) özelliklerini ortaya çıkararak tescillenmesi için gerekli bilimsel altyapıyı oluşturmak amacıyla yürütmekte olduğu çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Konferansa, Karabük Tarım ve Orman İl Müdürü, ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve arıcılar katıldı.

Konferans sonrasında bölgede üretim yapan arıcılar ziyaret edilerek üretim sahası, arılıkların konumu ve mevcut durumu incelenmiş ve çalışmada kullanılacak bal numuneleri teslim alındı.