Arı ve Arı Ürünleri ABD bünyesinde toplamda 41 lisansüstü öğrencisi mevcuttur. Öğrencilerin 25’i yüksek lisans programında 16’sı doktora programında eğitim almaktadır.

Ayrıca Doktora yapan öğrencilerimizin 6’sı öncelikli alanlarda yer alan 100/2000 doktora bursu programında eğitimlerine devam etmektedir.

Arı ve Arı Ürünleri ABD 100/2000 doktora burs programındaki öğrencilerimiz;