Amaç ve Kapsam

Amaç

BinBee – Arı ve Doğal Ürünler Dergisi, Bingöl Üniversitesi  Arı ve Doğal Ürünler Ar-Ge Ür-Ge Merkezinin yayın organıdır. Derginin amacı tıp, sağlık bilimleri ve sağlığı ilgilendiren sosyal alanlar ile ilgili makaleleri yayımlamanın yanı sıra insan sağlığını ilgilendiren multidisipliner çalışmaların yayımlanabileceği, makaleler dışında video kaydı/ sağlıkla ilgili sanatsal tasarımlar gibi farklı yayınlar için ortam sunmaktır. Dergi,  yayımladığı makalelerde, konu ile ilgili etik kurallara ve bilimsel standartlara uygun olma, ticari kaygı gözetmeme şartını aramaktadır. Dergi yayına hazır bekleyen makale sayısına bakmaksızın gönderilen makalelerin süreçlerini olabilecek en kısa zamanda tamamlamayı amaçlamaktadır.

Kapsam

BinBee – Arı ve Doğal Ürünler Dergisi, Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma Odaklı (Sağlık, Çevre, Gıda, Kozmetik, Ekonomi, Veteriner, Ziraat, Fen ve Sosyal Bilimler alanlarında) araştırma makalesi, deneysel çalışma, klinik çalışma, derleme yazı, olgu sunumu, güncel literatür özetleri ve editöre mektup tarzında yazılar yayımlayan, hakemlik ilkelerine dayanan periyodik uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, yılda iki defa çıkarılan akademik ulusal ve hakemli bir dergidir. Sağlık disiplinlerinin tüm alanlarında gerçekleştirilen deneysel, tanımlayıcı, sistematik derleme ve meta-analiz çalışmalarını, olgu sunumu ve derlemeleri, çift kör hakem değerlendirmesi sonucunda yayımlar.

Derginin onayladığı raporlama yönergeleri

Randomize çalışmalar CONSORT, gözlemsel çalışmalar STROBE, tanısal değerli çalışmalar STARD, sistematik derleme ve meta-analizler PRISMA, hayvan deneyli çalışmalar ARRIVE ve randomize olmayan davranış ve halk sağlığıyla ilgili çalışmalar TREND kılavuzlarına uyumlu olmalıdır.