Arşiv

 

Cilt / Volume 1, 2021

         Sayı / Issue 1  (Full)

 İÇİNDEKİLER / CONTENTS

1

Apis mellifera L. caucasica Tarafından Toplanan Polenlerin Duyusal Analizleri ve Nişasta İçeriklerinin İncelenmesi

Deniz CANLI,  Kadriye SORKUN

1-8

2

Çin’de Bal Üretiminin Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi ve Öngörü

Şenol Çelik

9-18

3

 

Ülkemiz Arıcılığı İçin Bir Tehdit Olan Küçük Kovan Böceği [Aethina tumida (Murray, 1867) (Coleoptera: Nitidulidae)] Hakkında Arıcıların Farkındalığı

Ahmed KARAHAN, Mehmet Ali KUTLU, Erdal ZENGİN, İsmail KARACA

19-28

4

Doğal Bir Ürün: Arı Poleni ve Bazı Biyoaktif Etkileri

Büşra BELTEKİN, Nurullah DEMİR

29-35

5

Bee Products and Antioxidant Activities: Bee Pollen and Bee Bread

 İkranur FELEK, Duygu Nur ÇOBANOĞLU

36-44

6

Erozyon Arıcılık İçin Bir Tehdit mi? Bingöl İli Örneği

Yasin DEMİR

45-53

7

Bal Arılarının (Apis mellifera) En Önemli Ektoparaziti Varroosis Üzerine

Mehmet ÖZÜİÇLİ

54-61