BinBee – Arı ve Doğal Ürünler Dergisi (Journal of BinBee - Apicultural and Natural Products)

kapak.jpg

Dergi Hakkında

BinBee Arı ve Doğal Ürünler Dergisi orijinal araştırmaları, bilimsel çalışmaları, olgu sunumlarını, editöryal yorumları, editöre mektup ve derlemeleri yayınlayan uluslararası hakemli bir dergidir. 2021 yılında online yayın hayatına başlamıştır. Yılda iki sayı (Haziran ve Aralık) olarak elektronik ortamda yayınlanır. Yayın için incelenecek her çalışma en az iki hakeme gönderilir. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar, araştırma ve yayın etiğine uygun olmalıdır. Dergiye gönderilen yazıların daha önce yayınlanmamış veya bir başka dergiye yayın için teslim edilmemiş olması gerekir. Yayınlanmak üzere kabul edilen her türlü yayın/telif hakkı dergimize aittir. Dergi, Türkçe ve İngilizce yazılmış makaleleri kabul etmektedir.

 

About the Journal

Journal of BinBee - Apicultural and Natural Products is an international peer-reviewed journal that publishes original research, scientific studies, case reports, editorial comments, letters to the editor and reviews. It started its online publishing life in 2021. It is published electronically as two issues (June and December) per year. Each study to be reviewed for publication is sent to at least two referees. Studies submitted for publication in the journal must comply with research and publication ethics. Manuscripts submitted to the journal must not have been previously published or submitted to another journal for publication. All kinds of publications/copyrights accepted for publication belong to our journal. The journal accepts manuscripts written in Turkish and English. 

 

BinBee Arı ve Doğal Ürünler Dergisi  / Journal of BinBee - Apicultural and Natural Products

e-ISSN: 2822-2431

 

İmtiyaz Sahibi

Bingöl Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK

 

Editör

Doç. Dr. Harun Kaya Kesik

 

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Nur Çobanoğlu

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Öğr. Gör. Serhat KOÇYİĞİT

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Kağan KÖKTEN (Bingöl Üniversitesi)-(Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi)

Doç. Dr. Hakan İNCİ (Bingöl Üniversitesi)

Doç. Dr. Veysel TURAN (Bingöl Üniversitesi)

Doç. Dr. Ekrem DARENDELİOĞLU (Bingöl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Fevzi KAÇER (Bingöl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Veysel SÜZERER (Bingöl Üniversitesi)

Doç. Dr. Harun Kaya KESİK (Bingöl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Üsame DEMİR (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Nur ÇOBANOĞLU (Bingöl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan GÜNDOĞDU (Bingöl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Dilhun Keriman ARSERİM UÇAR (Bingöl Üniversitesi)

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ramazan SOLMAZ (Bingöl Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim Yasin ERDOĞAN (Bingöl Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet BARCA (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

Prof. Dr. Levent AYDIN (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Zekai HALICI (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Banu YÜCEL (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Yelda ÖZEN ÇİFTÇİ (Gebze Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. İrfan KANDEMİR (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Cem Ecmel ŞAKİ (Fırat Üniversitesi)

 

BİLİMSEL ALAN EDİTÖRLERİ

Sağlık

Prof. Dr. Banu YÜCEL (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Sibel SİLİCİ (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Zekai HALICI (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Victor NEDZVETSKYI (Bingöl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Sabahattin BOR (Bingöl Üniversitesi)

 

Çevre

Prof. Dr. Selami SELVİ (Balıkesir Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman SÖNMEZ (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Rıdvan POLAT (Bingöl Üniversitesi)

Doç. Dr. Veysel TURAN (Bingöl Üniversitesi)

 

Gıda

Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Dilhun Keriman ARSERİM UÇAR (Bingöl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Bayram YURT (Bingöl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Nurullah DEMİR (Bingöl Üniversitesi)

 

Kozmetik

Prof. Dr. Ramazan ALTUNDAŞ (Gebze Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Yücel KADIOĞLU (Atatürk Üniversitesi)

Doç. Dr. İbrahim Halil GEÇİBESLER (Bingöl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Veysel SÜZERER (Bingöl Üniversitesi)

 

Ekonomi

Doç. Dr. Beşir KOÇ (Bingöl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Fevzi KAÇER (Bingöl Üniversitesi)

Doç.Dr. Erdinç KOÇ (Bingöl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ali KARAMAN (Bingöl Üniversitesi)

 

Veteriner

Prof. Dr. Levent AYDIN (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Fatih KANDEMİR (Atatürk Üniversitesi)

Doç. Dr. Aziz GÜL (Mustafa Kemal Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Onur GİRİŞGİN (Uludağ Üniversitesi)

Doç. Dr. Adem KARA (Bingöl Üniversitesi)

Doç. Dr. Cüneyt ÇAĞLAYAN (Bingöl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZÜİÇLİ (Balıkesir Üniversitesi)

 

Ziraat

Prof. Dr. Kağan KÖKTEN (Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi)

Prof. Dr. Ramazan MERAL (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)

Prof. Dr. Alaaddin YÜKSEL (Bingöl Üniversitesi)

Doç. Dr. Nusret ÖZBAY (Bingöl Üniversitesi)

Doç. Dr. Hakan İNCİ (Bingöl Üniversitesi)

Doç. Dr. Rahşan İVGİN TUNCA (Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi)

Doç. Dr. Yasin DEMİR (Bingöl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Dilek KABAKÇI (Muş Alparslan Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÜLLÜ (Bingöl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Alper POLAT (Bingöl Üniversitesi)

 

Fen

Prof. Dr. Lütfi BEHÇET (Bingöl Üniversitesi)

Prof. Dr. Sevgi KOLAYLI (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Nevzat ESİM (Bingöl Üniversitesi)

Prof. Dr. Aslı ÖZKIRIM (Hacettepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Aslı ÖZKÖK (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Mahmut TOPRAK (Bingöl Üniversitesi)

Doç. Dr. Ekrem DARENDELİOĞLU (Bingöl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kadir ERDOĞAN (Bingöl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan GÜNDOĞDU (Bingöl Üniversitesi)

 

Sosyal Bilimler

Prof. Dr. Mehmet ANIK (Bingöl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Vedat AVCI (Bingöl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Seyman ÖNDER (Bingöl Üniversitesi)

Doç. Dr. Fatma ESEN (Bingöl Üniversitesi)

 

Dergi Sekretaryası

Öğr. Gör. Zeynep ERDOĞDU GÜN (Redaktör)

Arş. Gör. Sultan TOY YELKOVAN (Redaktör)

Öğr. Gör. Mahmut ÇAKAN (Teknik Koordinatör)

Dr. Öğr. Gör. Mahmut ERZİNCAN (Teknik Koordinatör)

Dr. Öğr. Gör. Serhat KOÇYİĞİT (Sekreter)

Dr. Öğr. Gör. Ahmet KADİROĞLU (Sekreter)