Hakemlerin Özellikleri ve Sorumlulukları

Hakemlerin Özellikleri ve Sorumlulukları

  • Hakemler, sunulan eserin içeriğine göre, ilgili Bölüm (Alan) Editörleri tarafından belirlenir. Hakemler, araştırma konuları ve alanları ile ilgili deneyimleri, yurtiçi ve yurtdışı çalışmaları da göz önüne alınarak belirlenir. Uluslararası yayınları olan ve/veya kendi alanlarında tanınmış, bilimsel geçmişe ve/veya bilgi birikime sahip kişiler olmalıdır.
  • Hakemlerin inceleyecekleri eser mutlaka ilgi alanlarında olmalıdır.
  • Hakemler, gönderilen bilimsel eserleri yöntem, içerik ve özgünlük açısından inceleyerek yayına uygun olup olmadığına karar verir.
  • Hakemler tarafından makaleye verilen yanıt süresi, eleştirinin bilimsel düzeyi, yazarlara ve derginin bilimsel düzeyine katkısı, bir hakeme tekrar makale gönderilmesinde göz önüne alınacak temel ölçütlerdir.
  • Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen makalenin değerlendirilmesi en az üç hakem tarafından yapılır. Bölüm (Alan) Editörleri, hakemleri belirlerken hakemle makale sahibi arasında ilgi ve çıkar ilişkisi olup olmadığını gözetir. Makale hakemlere gönderilirken yazarın/yazarların isimleri gizlenir. Hakem bulmada zorlanılan alanlarda veya dergi işleyişinde aksamalara neden olabilecek durumlarda ilgili editör alanında uzman ise iki hakem görüşüne göre de karar verebilir.
  • Hakem raporlarının sonucuna göre üç hakemden üçünün veya ikisinin görüşü “yayımlanabilir” şeklinde ise, Editör Kurulu’nun kararı neticesinde ilgili çalışma yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınır. Her üç hakemin görüşü “yayımlanamaz” şeklinde ise, çalışma yayımlanamaz ve bu durum sorumlu yazara bildirilir. Hakemlerden birinin görüşü “yayımlanabilir” diğerlerinin görüşü “yayımlanamaz” şeklinde ise Editör Kurulu kararı ile makale başka bir hakeme daha gönderilebilir veya ilgili makale red edilebilir. Hakem görüşleri “yayımlanabilir” ancak editör veya editörler kurulu makale ile ilgili etik açıdan veya bilimsel açıdan somut ciddi sorunlar tespit ederse gerekçesi detaylandırılmak koşulu ile red edilebilir.
  • Düzeltilmiş makale, gerekli görüldüğü durumlarda, değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Yazarlar, hakem ve Editör Kurulu'nun eleştiri, değerlendirme ve düzeltmelerini dikkate almak zorundadırlar. Katılmadığı hususlar olması durumunda, sorumlu yazar bunları gerekçeleri ile ayrı bir sayfada bildirme hakkına sahiptir.
  • Hakemler, incelenmek üzere gönderilen eserlerde görev yapmayı kabul edip etmediklerini en geç yedi gün içinde bildirmek, kabul ettikleri takdirde, bu günden itibaren en fazla yirmi bir gün içinde hazırladıkları raporları dergiye iletmelidirler.
  • Hakemler, Editörler Kurulu tarafından oluşturulan puanlama sistemine göre, etik kurallara bağlılık, bilimsel yeterlilik ve hazırlanan raporların niteliği gibi hususlar göz önünde bulundurularak değerlendirilir.