Dokümanlar

KALİTE POLİTİKASI FORMLARI

1. Mevzuat (Yönerge)

2. Koordinatör Görev Tanımı

3. Koordinatör Yardımcısı Görev Tanımı

4. Organizasyon Şeması

5. PİKOM Proses

6. Proje Başvuru Değerlendirme Bilgi Formu ve Etik Formu

7. Proje Puanlama şablonu

PİKOM YÖNERGESİ

1. Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi Yönergesi

PİKOM DERGİ YÖNERGESİ

1. Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi BinBee Dergi Yönergesi

2. BinBee Arı ve Doğal Ürünler Dergisi Yayın/Danışma Kurulu ve Dergi Sekreteryası

PİKOM ACİL DURUM PLANI

1. Acil Durum Planı

 

PİKOM THBKP PROJE GELİŞME RAPORU VE PROJE SONUÇ RAPORLARU FORMLARI

1. PİKOM THBKP Proje Ara Gelişme Raporu Formu

2. PİKOM THBKP Proje Sonuç Raporu Formu

 

BAL ANALİZLERİ

1. Üniversite Bal Analizi

2. Bal Analizi Sonuçları Tüm A

3. Bal Analizi Sonuçları Tüm B

4. 2021 Bal Analizi Raporu

 

PİKOM PROJE YÜRÜTÜCÜ FORMLARI

1. PİKOM Proje Yürütücüsü Burslu Ögrenci Katilim için Dilekçe

2. PİKOM Burslu Ögrenci Bilgi Formu

3. PİKOM Burslu Ögrenci Sözleşme Taahhüt Dilekçesi

4. PİKOM Burslu Ögrenci Sözleşme Ek Taahhüt Dilekçe

5. PİKOM Arazi Saha Çalışması Yevmiye Talep Formu

 

 

PROJE BAŞVURU FORMLARI

1. PİKOM Proje Başvuru Formu 2019

2. PİKOM Proje Bütçe ve Gerekçesi 2019

3. PİKOM Proje Kaynaklar 2019

4. PİKOM Proje Özgeçmişler 2019

 

PİKOM PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ BURSLU ÖĞRENCİ AYRILIŞ İÇİN DİLEKÇE

1. Pikom Proje Yürütücüsü Burslu Öğrenci için Ayrılış Dilekçesi