“Bingöl Balı” Coğrafi İşaret Denetim Sürecine Tabi Olmak İsteyen ve Üretim-Pazarlama-Dağıtım-Piyasaya Arz Kısmında Faaliyet Gösterenlerin Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Bilgilendirme Duyurusu (1)

Bingöl Üniversitesi tarafından T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı (Mülga Kalkınma Bakanlığı) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) eş güdümünde yürütülen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” programı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar sonucu 16.12.2020 tarihinde TÜRKPATENT ve Marka Kurumuna sunulan “Bingöl Balı” Coğrafi İşaret başvuru dosyası 07.10.2022 tarihinde kabul edilerek tescil edilmiştir. Şuan ki aşamada ise tescil sonrası işlemlerden birisi olan Üretim-Pazarlama-Dağıtım-Piyasaya Arz kısmında faaliyetlerini sürdüren ve denetime tabi olmak isteyenlerin 2024 yılı için kayıtlanması işlemine başlanacaktır. Denetim sürecinde, denetime tabi olanlar Bingöl Üniversitesi (Koordinatörlüğün’de)-Bingöl Belediyesi-Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü-Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası-Bingöl İli Arı Yetiştiricileri Birliği’nden konunun uzmanı en az birer (1) personel ile oluşturulan denetleme komisyonunca denetime tabi tutulacaktır.

Bu kapsamda;

Denetime tabi olmak isteyen ve Üretim-Pazarlama-Dağıtım-Piyasaya Arz basamağında faaliyet gerçekleştirenlerin kayıtlarına ilişkin bilgilerini kayıt ettirmek üzere Bingöl Üniversitesi Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi’ nden Arş. Gör. Dr. Sıraç YAVUZ ve Arş. Gör. Dr. Sinem IŞIK’a başvurabileceklerdir.

Notlar:

1-Kayıtlar 08.03.2024-15.03.2024 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde bizzat yapılmalıdır.

2-“Bingöl Balı” logosu ve “Menşe Adı Coğrafi İşaret” logosunun kullanım hakkına kayıtlı olan ve denetlenmeye tabi olanlar sahip olabileceklerdir.

3-Denetlenme sonrası analiz işlemlerinden doğan ücret denetlenene aittir.