Bingöl Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Anabilim Dalı ve PİKOM işbirliği ile Online Seminer Düzenleniyor

SEMİNERLER

  1. Doç. Dr. Aslı ÖZKIRIM (Hacettepe Üniversitesi – Biyoloji Bölümü)

Konu: Arı Ürünlerinin Mikroorganizmalar Üzerindeki Etkisi ve Mikrobiyolojik

Özellikleri

24 Aralık 2020

Saat: 15:30

Zoom

Meeting ID: 568 638 3370

Passcode: EB74yr

    2. Prof. Dr. Nur Münevver PINAR (Ankara Üniversitesi –Biyoloji Bölümü)

Konu: Melissopalinolojik Analizlerde Polen Morfolojisinde Kullanılan Terminoloji

06 Ocak 2021

Saat: 15:30

Zoom

   3. Prof. Dr. Kadriye SORKUN (Hacettepe Üniversitesi – Biyoloji Bölümü Emekli

Öğretim Üyesi)

Türkiye’de Arıcılığın Geçmişi ve Geleceği

14 Ocak 2021

Saat: 15:30

Zoom