BÜAGEM ve PİKOM İşbirliği ile Düzenlenen Webinar Serilerimiz Devam Ediyor

Bingöl Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (BÜAGEM) ve Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi ( PİKOM) işbirliği ile düzenlenen Webinar serilerimiz devam ediyor. Bir sonraki değerli konuşmacımız Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü'nden Prof. Dr. Ayşe NALBANTSOY olacak.

Ayşe NALBANTSOY kimdir?

Prof. Dr. Ayşe Nalbantsoy Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini Ege Üniversitesi Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji ABD, Biyoloji Bölümü, Doktorasını Ege Üniversitesi Biyoteknoloji ABD, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Doçentlik ünvanını Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü’nden almıştır. Ayrıca özel sektörde 3.5 yıl tavuk hastalıkları ve tanısı üzerine çalışmış olup post doktora çalışmalarını Doğal Ürün Araştırma Merkezi (NCP, Amerika)’nde tamamlamıştır. Temel araştırma alanları arasında biyoteknoloji, immünoloji, bitkisel ve hayvansal kökenli biyoaktif moleküllerin araştırılmasıdır. Özellikle saponinlerin aşı adjuvanı olarak kullanımı ve yılan zehiri biyoaktif peptidleri üzerine çalışmalarını yürütmektedir. Propolis ve arı zehiri konusunda proje ve çalışmaları da mevcuttur. 90’ın üzerinde uluslararası yayını mevcut olup H indeksi 16’dır