II. ULUSLARARASI ARICILIK ARAŞTIRMALARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA STRATEJİLERİ KONGRESİ SONA ERDİ

Bingöl Üniversitesi Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi (PİKOM) tarafından organize edilen “II. Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi” sona erdi. Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde düzenlenen ve üç gün süren kongrede 200'e yakın bilim insanı bir araya geldi. Kongrede "Arı ve Arı Ürünleri, Bitki ve Doğal Kaynakların Yönetimi ve Kalkınma ve İhtisaslaşma" alanlarında  yüz yüze ve online olarak toplam 76 bilimsel çalışma sunuldu. Program PİKOM Koordinatörü ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Nusret Özbay tarafından kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ile sona erdi.