Ordu ve Bingöl İli Özelinde Arıcılık Sektöründeki Kadın Girişimcilerin Karşılaştırmalı Analizi Yapıldı

 

 

 

Üniversitemiz İhtisaslaşma ve Kalkınma alanındaki akademik faaliyetlerine devam ediyor. Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi ve Bingöl Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Çalışmalar Araştırma ve Uygulama Merkezinde  görevli olan Öğr. Gör. Ahmet Kadiroğlu tarafından kırsal alanda yaşayan ve arıcılık sektöründe çalışan kadın girişimciler arasındaki bölgesel farklılıklar çeşitli değişkenler açısından araştırıldı.

Ordu ve Bingöl illerinde arıcılık sektöründe faaliyet gösteren 137 kırsal kadın girişimciye saha araştırması uygulanan araştırma ile literatüre ve kırsal kadın girişimciliğinin desteklenmesi konusunda tasarlanacak programlara katkıda bulunulması amaçlanıyor.

 Karşılaştırmalı bir analiz yapabilmek için araştırmanın Türkiye’nin birbirinden farklı iklimsel, coğrafi, sosyal, kültürel ve ekonomik özelliklere sahip, arıcılık sektörünün yoğun olarak uygulandığı Ordu ve Bingöl illerinde gerçekleştirildiğini ifade eden Öğr. Gör. Kadiroğlu, yapılan anketler sonucunda anket için belirlenen 60 değişkenin 22 tanesinde farklılık bulunduğunu söyledi.

Bingöl’deki Kadın Girişimciler Çoğunlukla Sabit Arıcılık Yapıyor

Ordu ilinde faaliyet gösteren kadın girişimcilerin, Bingöl ilindekilere kıyasla daha düşük eğitim seviyesine ve daha yüksek yaş ortalamasına sahip olduklarını aktaran Öğr. Gör. Kadiroğlu, “Bingöl’de arıclık sektöründeki kadın girişimcilerimiz daha kalabalık bir aile yapısına sahipler. Bingöl ilindeki kadın girişimciler bir yılda en fazla 8 ay olmak üzere daha çok sabit arıcılık yapmakta, Ordu’daki kadın girişimciler ise daha çok gezginci olarak tüm yıl arıcılık yapmaktalar. Bu durumla paralel olarak, Ordu’daki kadın girişimcilerin çoğunluğu esas geçim kaynağı olarak büyük ölçekli arılıklara sahipken, Bingöl’deki kadın girişimciler orta ölçekli arılıklara sahipler” açıklamalarında bulundu.

Balın Dolum ve Paketleme İşlemini Kendileri Yapıyor

İki ildeki balların dolumu ve paketlenmesi hakkında bilgi veren Kadiroğlu, “Bingöl ilindeki kadın girişimcilerin tümü balın dolum ve paketleme işlemini kendileri yaparken, Ordu ilindeki kadın girişimciler kendilerinin dışında, arıcı birliklerinde, arıcı işletmelerde ve Ordu Büyük Şehir Belediyesi’nde dolum ve paketleme işlemini yapmaktalar” şeklinde konuştu.     

 Ürünlerin Satışında E-Ticaret Platformları Kullanılmıyor

  Her iki ildeki kadın girişimcilerin geleneksel pazarlama yöntemlerini kullandıklarına dikkat çeken Kadiroğlu, “ Bingöl ilinde faaliyet gösteren kadın girişimciler ürünlerini daha çok il içinde kendileri satmaktalar. Her iki ildeki kadın girişimcilerin ürünlerini satmak için e-ticaret platformlarını kullanmadığını, bunun yerine yüz yüze reklamcılık, telefon görüşmesi yapma, sergilere katılma, kısa mesaj gönderme gibi daha geleneksel pazarlama yöntemlerini yaygın olarak kullandıklarını tespit ettik” dedi.

“Ordu’daki Kadın Girişimciler Kaliteli Damızlık ve Konaklama Yeri Bulmada Daha Fazla Sorun Yaşıyor”

Ordu ilinde faaliyet gösteren kadın girişimcilerin Bingöl ilindekilere kıyasla, konaklama yeri ve kaliteli damızlık bulmada, tarımsal ilaçlamada daha fazla sorun yaşadığını aktaran Öğr. Gör. Ahmet Kadiroğlu,  Bingöl’deki kadın girişimcilerin ise ağır iş yükünden yakındığını ve bilinçsiz tüketici konularında daha fazla sorun yaşadıklarını söyledi.

Çok Küçük Bir Yüzde Ürününü Kendi Markasıyla Satıyor

Kadın girişimcilerin çok küçük bir yüzdesinin ürününü kendi markasıyla sattığını söyleyen Kadiroğlu, “Ayrıca, üretilen arı ürünlerinin bölge içinde ve yurt dışında satış düzeyleri; arıcılıkta kullanılan girdilerin il içinden, bölge içinden ve yurt içinden temin edilme düzeyleri benzer ve her iki ilde de yurtdışından girdi temin eden ve yurtdışına ürün ihraç eden kadın girişimci bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

Öğr. Gör Ahmet Kadiroğlu, Ordu ve Bingöl illerinde faaliyet gösteren kadın girişimcilerin ürettikleri arı ürünleri içinde; süzme/petek bal, bal mumu, propolis, arı sütü, arı zehri ve arı ekmeği oranlarının benzer olduğunu söyleyerek açıklamalarını sonlandırdı.