"Organik Atıkların Tarımda Girdi Olarak Kullanılması" Semineri Gerçekleştirildi

"Organik Atıkların Tarımda Girdi Olarak Kullanılması" Semineri gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fevzi Şevik'in yaptığı seminerde, Muş Alparslan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde görev yapmakta olan Dr. Kemal Sülük konuşmacı olarak yer aldı. Seminerde, hayvansal ve bitkisel kaynaklı atıkların yönetimi, atıkların çevre kirliliği açısından değerlendirilmesi ve geri kazanımı, organik içerikli atıkların kompostlaştırılması gibi önemli konu başlıkları ele alındı. Seminer, atık üreticisi olan her bir bireyin çevre için neler yapabileceğinin değerlendirilmesinin ardından ve soru-cevap bölümü ile tamamlandı.