PİKOM "Arıcılık" Alanındaki Tecrübeleri ile Yurtdışındaki Üniversitelere Rehber Olacak


Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından 2024 yılı içerisinde başlatılan "Uluslararası Tarım Eğitimi İşbirliği Programı" kapsamında, Üniversitemiz Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi (PİKOM) ‘Arıclık’ alanındaki tecrübeleri ile yurtdışındaki üniversitelere rehber olacak. Program kapsamında PİKOM Birimi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeyinde mukim UNESCO biyosfer rezervi içerisinde yer alan ve arıcılık alanına yönelik eğitim, kapasite geliştirme ve ortak araştırma girişimlerinde bulunmak isteyen "Venda Üniversitesi"ne bu alandaki tecrübeleriyle destek verecek.
Bu doğrultuda PİKOM Birimi ve Venda Üniversitesi arasında online olarak gerçekleştirilen ön görüşmede Pilot üniversite kapsamındaki Üniversitemizde oluşturulan alt yapı ve çalışmalar hakkında bilgi verilmesinin ardından, Venda Üniversitesi’nde arıcılık bölümü açılması için yapılması gerekenler, alt yapının uygunluğunun değerlendirilmesi, üniversite uygulama arazilerinin incelenmesi ve akademisyenlere yönelik temel arıcılık eğitiminin verilmesi üzerine uzman akademisyenlerimizin mayıs ayında Venda Üniversitesi’ne yapacakları ziyareti hakkındaki konular ele alındı.