PİKOM Proje Yürütücüleri ile Değerlendirme Görüşmeleri Gerçekleştirildi

 

Bulunduğu bölgenin Tarım ve Havza Bazlı kalkınmasına öncü olacak şekilde maddi ve beşeri kaynaklarını etkin kullanarak ilin ve bölgenin sosyal, ekonomik, kültürel varlıklarına değer katma amacıyla yürütülmekte olan PİKOM (Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi) projeleri hakkında proje yürütücüleri ile online görüşmeler gerçekleştirildi. Yapılan görüşmelere PİKOM’un idari ve akademik kadrosu katılım sağladı.

PİKOM Koordinatörü Doç. Dr. Nevzat Esim ve Koordinatör Yardımcıları Doç. Dr. Veysel Turan, Doç. Dr. Ekrem Darendelioğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Duygu Nur Çobanoğlu  moderatörlüğünde gerçekleştirilen  görüşmelerde, arı ve arı ürünleri ile ekonomik değeri yüksek bitkiler konu başlıklarında yürütülmekte olan  PİKOM projeleri hakkında ilgili proje yürütücüleri, projelerin hangi aşamada olduğu, projeler kapsamında yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

PİKOM Koordinatörü Doç. Dr. Nevzat Esim, gerçekleştirilen görüşmelerin bundan sonraki süreçte de belirli periyodlarla devam ettirileceğini ve bu görüşmeler ile  proje yürütücüleri ve proje uzmanları arasındaki iletişimin sağlamlaştırılmasının, proje yürütücülerinin öneri ve taleplerinin yakinen takip edilmesinin amaçlandığını aktardı.