“Pilot Üniversiteye İlişkin Paydaş Görüşleri II. Bingöl Üniversitesi Örneği” Kitabı Çıktı

Editörlüğünü Doç. Dr. Cihat Yaşaroğlu’nun yaptığı “Pilot Üniversiteye İlişkin Paydaş Görüşleri II. Bingöl Üniversitesi Örneği” adlı kitap çıktı.

Bingöl Üniversitesi akademik ve idari personeli, öğrenciler, arıcılar, STK ve Bingöl halkı tarafından doldurulan anketlerden elde edilen saha verilerinin rapor edildiği çalışmada, kalkınma ve ihtisaslaşma programı ile ilgili önemli bulgular elde edildi. Doç. Dr. Cihat Yaşaroğlu ve Öğr. Gör. Ferhat Arı tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda; arıcıların ihtisaslaşma ve kalkınma programına ilişkin farkındalık düzeyleri incelendi. Çalışma sonucunda, katılımcıların büyük çoğunluğunun arıcılığın bölge halkı için uygun bir istihdam alanı haline getirebileceği ve  ihtisaslaşma programının bölgenin arıcılıkla ilgili beklentisini karşılayacağı yönünde görüş bildirdiği tespit edildi.

Akademik ve idari personelin kalkınma programı hakkındaki görüşleri incelendiğinde; Bingöl Üniversitesi’nin pilot üniversite seçilmiş olmasının akademik ve idari personel tarafından olumlu değerlendirildiği tespit edilmiş ve  akademik personelin yaklaşık % 85’inin programın; Bingöl ili arıcılığı, bal kalitesi, il ve bölge ekonomisine katkısının olumlu düzeyde olacağını düşündüğü bulgulanmıştır.