TİJDA GIDA ZİYARET EDİLEREK DEĞERLENDRİME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

PİKOM Koordinatörü Doç. Dr. Nusret ÖZBAY, Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Nurullah DEMİR, Arı ve Doğal Ürünler Ar-Ge ve Ür-Ge Arş. Merkez Müdürü Doç. Dr. İbrahim Halil GEÇİBESLER ve Bilgi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Sanayi Ticaret A.Ş. Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fevzi Şevik tarafından ilimizde faaliyet gösteren Tijda Gıda ziyaret edilerek toplantı gerçekleştirildi. Tijda Gıda’yı  Samet Önal'ın temsil ettiği toplantıya Bingöl Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mesut İlhan ve Fırat Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü İsa Telimen  katıldı. Bingöl Üniversitesi ile işbirliği protokolü bulunan Tijda Gıda arasındaki mevcut durumun değerlendirildiği toplantıda yeni ürünler geliştirmeye yönelik atılması gereken adımlar değerlendirildi.