Üniversitemizin “Atıkları Dönüştürüyor Doğamı Koruyorum” İsimli TÜBİTAK-4004 Projesi Desteklenmeye Hak Kazandı

Bingöl Üniversitesi Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi koordinatörlüğünde Öğr. Gör. Fevzi Şevik tarafından hazırlanan “Atıkları Dönüştürüyor Doğamı Koruyorum” isimli TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları projesi desteklenmeye hak kazandı.

Projenin amacı okulların çevre ile ilgili öğrenci kulüpleri aracılığıyla öğrencilerin atık yönetimi, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların tanımlanması, geri dönüşüm, gıda israfı, ekosistem konularındaki bilgilerini arttırmak, günümüzde atıkların nasıl geri dönüştüğünü uygulamalı olarak görmek, bu alanlarda kazanımlar elde etmek ve çevre bilinci ile farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.

"Atıkları Dönüştürüyor Doğamı Koruyorum Projesi" 11-16 Ekim 2021 tarihleri arasında Bingöl İli merkezinde gerçekleştirileceğini aktaran Öğr. Gör. Fevzi Şevik, "Planlanan eğitim etkinliklerinde öğrenciler konunun uzmanları tarafından bilgilendirilecek, uygulamalı laboratuvar ve saha çalışmaları ile gözlem, deney, resimleştirme gibi yollarla yaşayarak ve yaparak öğrenmeleri sağlanacaktır. Planlanan eğitim etkinlikleri PİKOM bünyesinde görevli uzmanlar ve projede yer alan diğer eğitmenler tarafından verilecektir " dedi.