Yeni Nesil Ana Arı Üretim Teknikleri Uygulamalı Eğitimi Verildi

Bingöl arıcılığının geliştirilmesi ve arıcılık işletmelerinde ana arı üretiminin artırılması amacıyla, arıcı ve ziraat mühendisi Adil Fatih Çağlar tarafından, uluslararası patent başvurulu ana arı seti ürünü ile ilgili teorik ve uygulamalı olarak eğitim gerçekleştirildi.Bingöl Üniversitesi ve Bingöl Arıcılar Birliği ile gerçekleştirilen ve Bingöl ilinde arıcılık yapmakta olan birliğe kayıtlı yaklaşık 1200 arıcının doğrudan ve dolaylı olarak etkilenmesi beklenen eğitim kapsamında;
*Nitelikli ana arı üretim sorunun çözülmesi,
*Koloni başına bal veriminin artırılması,
*Bingöl bölgesi ekotipi ana arı varlığının korunması ve üretime geçilmesi,
*Sürdürülebilir kaliteli ana arıların yetiştirilmesi,
*İşletmelerin temel ihtiyaçlarını hızla karşılayarak ticari kazanca dönüştürebilmesi,
*Nitelikli ana arıların etkisiyle, arı ürünleri ve koloni veriminin artırılarak, milli gelire doğrudan büyük katkı oluşturulması hedeflendi.