M.Sc. and Ph.D. Students

Arı ve Arı Ürünleri ABD bünyesinde toplamda 41 lisansüstü öğrencisi mevcuttur. Öğrencilerin 26’i yüksek lisans programında 15’sı doktora programında eğitim almaktadır.

Doktora yapan öğrencilerimizin 8’i öncelikli alanlarda yer alan 100/2000 doktora bursu programında eğitimlerine devam etmektedir. Doktora programımızda yer alan öğrencilerimizin 7’si doktora yeterlilik aşamasında, 7’si ders aşamasında ve 1 kişi ise doktora tez aşamasında eğitimlerine devam etmektedir. 100/2000 doktora bursu kapsamında öğrencilerimiz "Zootekni ve Hayvan Besleme, Yenilikçi Gıda İşleme Teknolojileri ve Gıda Biyoteknolojisi ve Gıda Üretim ve Tüketim Zincirleri" tematik alanlarında eğitim almaktadırlar.

Yüksek lisans programımızda yer alan öğrencilerimizin 14’ü ders aşamasında, 11 kişi yüksek lisans tez aşamasında eğitimlerine devam etmektedirler.

Yüksek lisans programımızda yer alan öğrencilerimizin 14’ü ders aşamasında, 11 kişi yüksek lisans tez aşamasında eğitimlerine devam etmektedirler.

Arı ve Arı Ürünleri ABD 100/2000 doktora burs programındaki öğrencilerimiz;