Misyon ve Vizyon

Bingöl Üniversitesinin Misyonu;

  • Bölge ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikte bireyler yetiştirmek,

  • Akademik faaliyetlerini il ve bölge halkının yaşam boyu öğrenme anlayışı doğrultusunda genişletmek,

  • Yerel sorunların çözümü için yapılan araştırma faaliyetlerini aynı zamanda evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak şekilde gerçekleştirmek,

  • Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini Tarım-havza bazlı kalkınma modelinde öncü olacak şekilde tasarlayarak ilin ve bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak,

  • Akademik ve idari personeli için teşvik edici ve verimli bir eğitim, öğretim ve çalışma ortamı sağlamaktır.

Bingöl Üniversitesi Vizyonu;

  • Bulunduğu bölgenin tarım-havza bazlı kalkınmasına öncü olacak şekilde maddi ve beşeri kaynaklarını etkin kullanarak ilin ve bölgenin sosyal, ekonomik, kültürel varlıklarına değer katma konusunda diğer üniversitelere örnek olan; başta kendi coğrafyasında olmak üzere ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen bir üniversite olmak.