Kalite Politikası

Kalite politikamız, üniversitemizin misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda eğitim, araştırma ve yönetim faaliyetlerinin paydaşlarımızca benimsenen toplam kalite yönetimi anlayışı ile evrensel bilime, etik ilkelere ve hukuka dayalı, yenilikçi sürekli iyileştirme esaslı olarak gerçekleştirilmesidir.

Bu doğrultuda kalite politikamız, yasal şartlara ve uluslararası standartlara uygun olarak birimimiz;

 • Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini Tarım-havza bazlı kalkınma modelinde öncü olacak şekilde tasarlayarak ilin ve bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda sağlayacak bir birim olmayı,
 • Bulunduğu bölgenin tarım-havza bazlı kalkınmasına öncü olacak şekilde fiziksel ve beşeri kaynaklarını etkin kullanarak ilin ve bölgenin sosyal, ekonomik, kültürel varlıklarına değer katma konusunda diğer üniversitelere örnek olan; başta kendi coğrafyasında olmak üzere ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen bir üniversite olmayı,
 • Eğitim – öğretim beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir, tercih edilen ve verimli bir birim olmayı
 • Akademik ve idari personelin daha yetkin kişiler haline gelmeleri için gerekli iyileştirmeleri yapmayı ve tüm çalışanlarda kalite bilincini oluşturmayı,
 • İç ve dış paydaşlarımızla güvene dayalı bir işbirliği içinde tüm süreçleri iyileştirerek sürekli gelişim ve değişim içinde rekabetçi olmayı,
 • Akademik birikimlerimizi ulusal ve uluslararası düzeye taşıyarak uluslararası tanınırlığı arttırmayı,
 • Faaliyetlerimizin yürütülmesi esnasında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak oluşabilecek tehlikeleri tanımlamayı ve ilgili risk değerlendirmelerini yapmayı,
 • Üniversite-sanayi işbirliği ile bilgi ve teknoloji üreterek ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, bu doğrultuda toplumsal kalkınmaya ve gelişmeye katkıda bulunmayı,
 • Tarım ve havza bazlı kalkınmayı sağlamak adına bilimsel araştırma projeleri ve pilot üniversite kapsamında birim olarak bölgeye katkı sağlamayı,
 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı ve örnek bir üniversite ve birim olmayı,
 • Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini taahhüt etmektedir.