İletişim Bilgileri

Bingöl Üniversitesi - PİLOT ÜNİVERSİTE KOORDİNASYON MERKEZ BİRİMİ

Bingöl Üniversitesi Arı ve Doğal Ürünler Ar-Ge Ür-Ge Merkezi
+90 426 216 0012 - Dahili: 5223
pikom@bingol.edu.tr   

Site Sorumlusu

Öğr. Gör. Zeynep Sultan ERDOĞDU
5167
zserdogdu@bingol.edu.tr

Site Sorumlusu

Öğr. Gör. Mahmut ERZİNCAN
5506
merzincan@bingol.edu.tr