GIDA GÜVENLİĞİ ANABİLİMDALI

GIDA GÜVENLİĞİ NEDİR?

Güvenli gıdaya erişim temel bir insan hakkıdır. Ne yazık ki gıda kaynaklı hastalıklar global düzeyde bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Gıda üretim yöntemlerinin değişmesi ve gıda zincirinin küreselleşmesi gıda kaynaklı kirletici maddelerin daha büyük ve daha ciddi salgınlara neden olma riskini artırmasının yanı sıra, ortaya çıkan patojenlere de fırsatlar sunmaktadır. Bu programla, gıda kontrolü ve gıda güvenliği yönetim mekanizmalarıyla, gıda kaynaklı hastalıklar ve gıda zehirlenmelerinin minimize etme ve önüne geçme hedefi olmasıyla beraber gıda zinciri ‘tarladan çatala (from fied to fork)’ süresince yaşanılacak gıda kayıplarının azaltılmasıyla zaten var olan kaynaklardan maksimum düzeyde yararlanması amaçlanmaktadır.

Bu programda, gıda güvenliği ve gıda kontrolü ve analiz konularını kapsayacak şekilde ileri düzeyde akademik uygulamaları, deneyimleri ve yenilikleri öğretme baz alınacaktır. Gıda ve halk sağlığı arasındaki ilişki bilimsel, teknik, yönetimsel ve kanunsal faktörler göz önünde bulundurulacaktır. Gıda kontrolü, gıda güvenliğini sağlayan ana mekanizmalardan biridir ve gıda hijyeni ve gıda standartları mevzuatlarının uygulamasını konu alır. Gıda kirleticilerinin kontrolü, gıda endüstrisi ile birlikte Avrupa Birliği ve Tarım Bakanlığı gibi resmi kurumların denetiminde Gıda Güvenliği Kontrol Sistemi kontrolü ile yapılmaktadır.

Güvenli gıdaya erişim evrensel bir sorundur. Güvenli gıdanın insan beslenmesinde önemi iyi yetişmiş uzman kişilerin toplumun her sahasında aktif görev almaları ile geliştirilecektir. Ülkemizde halk sağlığı, beslenme ve gıda bilimi alanlarında çok sayıda farklı disiplin çalışmaktadır. Bu programın amacı gıda güvenliği ve beslenme bilimlerinde farklı disiplinlerden başvuracak öğrenciler ve uzmanlara gıda güvenliği ve beslenme bilimlerinde sinerji yaratacakları bilimsel yetkinlik ve ortak bakış açısı kazandırmaktır. Mezun öğrenciler dünya çapında uygulamalı bir alan olan gıda güvenliği alanında kendilerini geliştirmiş olacaktır.

Gıda Güvenliği yüksek lisans programı Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Beslenme ve Diyetetik, Veterinerlik, Ziraat Mühendisliği ve Eczacılık gibi disiplinler arası branşlardan gelen öğrenciler için yüksek eğitim imkanı sunmaktadır.

Yararlı Linkler

Tarım Bakanlığı;

https://www.tarimorman.gov.tr/

Türk Standardları Enstitüsü

https://www.tse.org.tr/Hakkimizda

Kalite Türk;

http://www.kaliteturk.com/iso22000-gida-guvenligi?gclid=EAIaIQobChMI3tGNwIKC4wIVF6WaCh0K6wFzEAAYASAAEgJPzPD_BwE

University of Birmingham, MSc  Food Safety Hygiene and Management;

https://www.birmingham.ac.uk/postgraduate/courses/taught/chemical-engineering/food-safety-hygiene.aspx

İstanbul Aydın Üniversitesi, Gıda Güvenliği Tezli Yüksek Lisans;

https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/enstituler/fenbilimleri/yukseklisans/Pages/GIDA-G%C3%9CVENL%C4%B0%C4%9E%C4%B0.aspx

Centers for Disease Control and Prevention (Hastalık Kontrolü ve Önleme Merkezleri);

https://www.cdc.gov/foodsafety/

USA Food Safety (Amerika Birleşik Devletleri Gıda Güvenliği Kurumu);

https://www.foodsafety.gov/

European Food Safety Agency (Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı);

http://www.efsa.europa.eu/

World Health Organization ( WHO, Dünya Gıda Örgütü);

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/food-safety

Food and Agricalture Organization of the United Nations (FAO, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü);

http://www.fao.org/food-safety/en/